Spotkanie Konwentu Powiatu Sępoleńskiego

19 kwietnia 2017r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Więcborku odbyło się spotkanie Konwentu Powiatu Sępoleńskiego, w którym udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych:

 • Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski
 • Z-ca Burmistrza Więcborka – Jacek Masztakowski
 • Burmistrz Sępólna Krajeńskiego – Waldemar Stupałkowski
 • Burmistrz Kamienia Krajeńskiego – Wojciech Głomski
 • Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński
 • Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart
 • Wicestarosta Powiatu Sępoleńskiego – Andrzej Marach

Tematem spotkania było omówienie bieżącej problematyki samorządowej w naszym powiecie, w tym m.in.:

 1. Problematyka związana z segregacją odpadów do Składowiska Odpadów Komunalnych w Bladowie, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Tucholi.
 2. Problematyka związana z możliwością zorganizowania opieki długoterminowej na terenie Powiatu Sępoleńskiego.
 3. Aktualny stan wprowadzania reformy oświatowej w szkołach gminnych i powiatowych.
 4. Sprawy wniesione.

 

Podpisanie umowy
Wielkanocne Alleluja !