Narodowe Święto Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Więcborku rozpoczęły się od przemarszu ulicami miasta pod pomnik Orła Białego, by oddać hołd pamięci tych pokoleń, które walczyły o odbudowę niepodległej Polski.

Kolumna złożona z pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych, szkół, kompanii honorowych służb mundurowych, organizacji politycznych i społecznych oraz mieszkańców Gminy przemaszerowała ulicami miasta w asyście Więcborskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Karola Koziela i klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku.

Na zaproszenie władz samorządowych żołnierze Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z Bydgoszczy pełnili asystę honorową pod Pomnikiem Orła Białego.

Waldemar Kuszewski Burmistrz Więcborka wygłosił przemówienie:

“Drodzy Zebrani!

Szanowni mieszkańcy Gminy Więcbork!

Gromadzimy się dziś na Placu Jana Pawła II, przed pomnikiem Orła Białego w 98 rocznicę odzyskania niepodległości. W ten sposób oddajemy hołd wszystkim Polakom i żołnierzom walczącym o wolną i suwerenną Najjaśniejszą Rzeczpospolitą.

11-tego listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę zwierzchnią nad armią Józefowi Piłsudskiemu. Ten dzień stał się symbolem odzyskania niepodległości. Wiele pokoleń w obronie polskości walczyło nie tylko “mieczem” ale również “piórem”. Wspomnieć tu możemy m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza czy Marię Konopnicką – autorkę Roty.

11-ty listopada 1918 roku stał się dniem ukoronowania drogi, w której sprawdziły się polskie elity, polscy przywódcy polityczni, intelektualiści.

Pamiętać musimy również o tradycji, o dobrych wzorach oraz o wychowaniu młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. Dlatego tak bardzo cieszy obecność klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku. Uczniowie pierwszej klasy złożą dziś ślubowanie.

Zwracam się do uczniów klasy mundurowej.

Droga młodzieży!

Za kilka chwil będziecie przysięgać: być uczciwym i prawym człowiekiem, troszczyć się o dobro swojej ojczyzny. Nie można sobie wymarzyć piękniejszej daty dla tak wzniosłego wydarzenia w czasie Waszej edukacji. Ślubowanie w rocznicę odzyskania niepodległości. Czujcie się wyróżnieni i bądźcie dumni, że tworzycie tak piękną historię naszej ojczyzny.

Drodzy zebrani, mieszkańcy gminy Więcbork niech naszym sztandarem będą słowa Bóg – Honor – Ojczyzna, jako najświętsze wartości naszego życia.

Cześć i chwała niepodległości Rzeczypospolitej!”

Po przemówieniu Burmistrza Więcborka  starszy kadet Mateusz Hys poprowadził ceremonię ślubowania uczniów I klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku.

Uczniowie klasy mundurowej ślubowali w obecności:

 • Burmistrza Więcborka Waldemara Kuszewskiego
 • Wicestarosty Andrzeja Maracha
 • po. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Dariusza Jędrzejczaka

powtarzając słowa przysięgi:

“Ja uczeń klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku uroczyście przysięgam:

– wzorowo wypełniać obowiązki uczniów

– być uczciwym i prawym człowiekiem

– reprezentować z godnością dobre imię szkoły

– szanować pracowników szkoły

– szanować poglądy i przekonania innych osób

– troszczyć się o dobro swojej ojczyzny

– bronić sztandaru szkoły

Tak mi dopomóż Bóg”

Żywimy ogromne nadzieje, że młodzież z klasy mundurowej będzie postępować w duchu wartości patriotycznych przyczyniając  się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem, przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom występującym wśród  części rówieśników oraz będzie wychodzić  naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej.

Po uroczystym ślubowaniu delegacje złożyły wiązanki  kwiatów pod pomnikiem Orła Białego oddając hołd poległym w walkach o niepodległość naszego kraju.

Wiązanki kwiatów złożyli:

 • Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski
 • Przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Witczak, delegacja Rady Miejskiej w osobach Z-ca Anna Łańska, Z-ca Henryk Szwochert
 • Wicestarosta Powiatu Sępoleńskiego Andrzej Marach, delegacja w osobach Sławomir Kulpiński, Marian Basa
 • Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marek Witkowski z żoną Dorotą Witkowską – Radną Powiatu Sępoleńskiego
 • po. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Dariusz Jędrzejczak, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Sępólnie Kr. asp. szt. Zbysław Prużyński
 • Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w Więcborku Teresa Dropinska, delegacja w osobach druh Ryszard Białczyk, druh Henryk Bilicki
 • Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego Ewa Piżgalska, delegacja w osobach wiceprzew. Marek Kiestrzyn, czł. Dorota Ledworowska
 • Prawo i Sprawiedliwość – delegacja Tadeusz Wielgosz, Anna Łangowska, Janusz Kluch
 • Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Kazimierz Wilczyński, delegacja w osobach Jan Szylka
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Więcborku – delegacja w osobach Danuta Kaplar, Halina Ossowska

Po uroczystościach na więcborskim rynku wszyscy udali się na Mszę Św. w intencji ojczyzny, w której bardzo licznie uczestniczyli mieszkańcy Miasta i Gminy Więcbork.

Każdy, kto pozostał po mszy w kościele mógł wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu więcborskiego Chóru Lutnia pod batutą Karola Szmidt.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
URODZINY MISIA AMBROŻEGO
Wizyta przedszkolaków w Urzędzie Miejskim

Wielkość czcionki
Kontrast