Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

O G Ł O S Z E N I E  Nr  4/2016

BURMISTRZA WIĘCBORKA 

z  dnia 19 grudnia 2016 roku

 

O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Inspektora ds. wynagrodzeń i budżetu  

w Urzędzie Miejskim w Więcborku, Mickiewicza 22

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (tj. Dz. U. 2016, poz. 902) Burmistrz Więcborka  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Więcborku, ul. Mickiewicza 22.

Określenie Stanowiska: Inspektor ds. wynagrodzeń i budżetu  

Szczegóły: ogłoszenie

Print Friendly, PDF & Email
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Uwaga ważny komunikat!

Wielkość czcionki
Kontrast