Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych

Burmistrz Więcborka ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działania pożytku publicznego.

Print Friendly, PDF & Email
Obchody 97 rocznicy powrotu Więcborka do RP
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy i Miasta Więcbork

Wielkość czcionki
Kontrast