Zakończenie prac przy przebudowie drogi gminnej

Zakończone zostały prace dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 020217C relacji: Czarmuń – Puszcza – Zabartowo, których wykonawcą była firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.  Odbiór końcowy inwestycji nastąpił 23 sierpnia 2016 roku. Roboty budowlane wykonywane były na terenie działek nr 252/1 i 253 obręb Runowo Krajeńskie, na terenie działek nr 38 i 69 obręb Zabartowo oraz na działce nr 64 obręb Puszcza. Zadanie obejmowało przebudowę odcinka drogi gminnej wraz ze zjazdami (skrzyżowania z drogami)  z nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną i utwardzenie poboczy.

Lokalizacja: km 0 + 057.88 do km 0 + 647.88 oraz  km 2 + 649.56 do km 3 + 059.56, co daje łącznie odcinek  o długości całkowitej 1000,00m i szer. 4,00m.

 

Inwestycja jest współfinansowana ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz ze środków budżetu Gminy Więcbork.

Print Friendly, PDF & Email
Informacja dotycząca świadczeń
Spotkanie w sprawie reformy oświaty

Wielkość czcionki
Kontrast