Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2017

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 24 lutego 2017r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Zarządzenie w załączniku:

Print Friendly, PDF & Email
Złoty Klucz Przedsiębiorczości
Tydzień Pomocy Ofiar Przestępstw

Wielkość czcionki
Kontrast