Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017- 2023

Dnia 13 lipca 2017r. w sali narad Urzędu Miejskiego  w Więcborku odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji  Gminy Więcbork na lata 2017-2023. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Więcborka, pracownicy Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz przedstawiciele Biura Obsługi Oświaty Samorządowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Więcborku. Tematem rozmów było omówienie najważniejszych zagadnień związanych z opracowywanym Lokalnym Programem Rewitalizacji, uzgodnienie zakresu danych niezbędnych do jego  sporządzenia oraz zebranie informacji na temat listy planowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszamy mieszkańców miasta do uwolnienia swoich książek!!!
W Borach i na Krajnie

Wielkość czcionki
Kontrast