Oferta sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

  1. Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 158/10 obręb Więcbork 1 o powierzchni 1.6142 ha stanowiąca własność Gminy Więcbork. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tucholi, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim księga wieczysta nr KW BY2T/00023872/1.

  1. Forma sprzedaży – przetarg nieograniczony.
  1. Lokalizacja nieruchomości – Więcbork – ul. Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Spacerowa

Gmina Więcbork położona jest w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie sępoleńskim. Jest jedną z 35 gmin miejsko-wiejskich województwa. Siedziba gminy licząca ok. 6,0 tys. mieszkańców należy do licznego w województwie grona miast o podobnej klasie wielkościowej. Więcbork jest miejską siedzibą gminy, ukierunkowaną na obsługę mieszkańców gminy, obsługę rolnictwa i lokalnej przedsiębiorczości – jednak wyróżnia się obecnością specjalistycznej ochrony zdrowia oraz znaczącym potencjałem szkolnictwa ponadgimnazjalnego –   a więc pełni także funkcje ponadlokalne. Więcbork położony jest nad największym w całej gminie jeziorem o bardzo urozmaiconej, pełnej zatok i półwyspów linii brzegowej. Otaczające jezioro, porośnięte lasem wzgórza morenowe z wytyczonymi szlakami turystyki pieszej i rowerowej stanowią doskonałą podstawę do rozwoju tych form rekreacji, które są coraz bardziej popularne. Gmina ma charakter rolniczy z dużymi predyspozycjami do rozwoju turystyki.

Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości będącej przedmiotem oferty stanowią zabudowa mieszkalna       z usługami, rozproszona zabudowa zagrodowa oraz tereny uprawiane rolniczo. W pobliżu, po przeciwnej stronie ulicy Powstańców Wielkopolskich znajdują się tereny przyległe do Jeziora Więcborskiego, a nieco dalej ośrodek zdrowia, szpital i obiekty instytucji publicznych.

Dojazd do nieruchomości istniejący i wymagany planem zagospodarowania przestrzennego – drogą gruntową od zachodniej strony nieruchomości.

  1. Plan zagospodarowania przestrzennego i opis nieruchomości

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej                i usług przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Więcborku – teren oznaczony symbolem 2UT –  teren  usług  turystyczno-wypoczynkowych.

Działka jest niezabudowana, częściowo ogrodzona. Na działce znajdują się usytuowane                                w naturalnym zaniżeniu terenu, otwarte zbiorniki wodne. Część działki jest  wykorzystywana rolniczo. Działka nie jest uzbrojona. Jednak przez teren działki przebiega trasa podziemnej infrastruktury – kanalizacji sanitarnej i telefonicznej, zaś w przyległej drodze gruntowej znajdują się przewody sieci wodociągowej. Przez teren działki przebiega również trasa napowietrznej linii energetycznej nn.

  1. Wartość działki

W przypadku zainteresowania nabyciem nieruchomości i złożeniem wniosku w sprawie nabycia działki – zostanie sporządzony operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego. W 2013 roku działka wyceniona była na kwotę 436 200,00 zł (+ 23% VAT) – wycena straciła aktualność.

  1. Kontakt

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim                             w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork (pokój nr 13) oraz telefonicznie pod nr 52 3 895 216.

Print Friendly, PDF & Email
Przetarg -sprzedaż nieruchomości
Przetarg - sprzedaż nieruchomości

Wielkość czcionki
Kontrast