Podpisanie umowy na modernizację drogi Nowy Dwór

22 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa na zadanie: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm do długości 0,650 km w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór – cz. dz. nr 131/1 oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 020206C relacji Zakrzewek – Nowy Dwór – Zboże z drogą powiatową nr 1129C w m. Nowy Dwór – dz. nr ew. 27 i 137”

Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą w Nakle n. Not.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Print Friendly, PDF & Email
Mistrzostwa Europy MASTERS w Halmstad - Srebro Henryka Dueskau
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Więcbork

Wielkość czcionki
Kontrast