Przebudowa ul. Pomorskiej

W dniu 05 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Więcborku została podpisana umowa na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską.

Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest Pan Czesław Pawłowski prowadzący działalność pod firmą: ZAKŁAD SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWY Czesław Pawłowski z siedzibą w Tucholi.

Zadanie obejmuje w szczególności:

  • przebudowę drogi wewnętrznej na os. Piastowskim w Więcborku – ul. Pomorska na odcinku o długości 378,27m,
  • przebudowę skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Gdańską o powierzchni 110,15 m2,
  • budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na terenie drogi wewnętrznej – ul. Pomorska na odcinku o długości 292,30 m.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Więcbork
Msza Święta w Karolewie

Wielkość czcionki
Kontrast