„Niepodległość w Gminie Więcbork” – Razem Od Nowa

W ramach realizowanego zadania „Niepodległość w Gminie Więcbork” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”  17 listopada o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku odbyła się prelekcja i panel dyskusyjny pt. “Miasto i gmina Więcbork w pierwszych miesiącach niepodległości“. Prezes Stowarzyszenie Razem Od Nowa Michał Ulfik powitał wszystkich zaproszonych i przybyłych gości. Prelekcję i panel dyskusyjny poprowadził znawca historii naszego regionu pan Leszek Skaza. Z wielkim zainteresowaniem zebrani wysłuchali prelekcji, a następnie wzięli udział w dyskusji na temat niepodległości. Głos w dyskusji zabrał m.in. Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, pan Andrzej Majewski oraz pan Sławomir Sobecki, który także udostępnił zdjęcia z prywatnej kolekcji. Bardzo ciekawa prelekcja zawierała m.in. najnowsze i niepublikowane dotąd szczegółowe dane z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy na temat kształtowania się początków władzy polskiej w pierwszych latach niepodległości na obszarze gminy Więcbork oraz bazowała na lokalnych i regionalnych opracowaniach historycznych. Wszyscy zebrani mogli usłyszeć wiele interesujących faktów z tamtego okresu, a także zobaczyć dokumenty to tej pory nieznane. Prelekcji towarzyszyła wystawa zdjęć z kolejnych etapów realizacji tak wartościowego zadania m.in. z warsztatów “KORZYSTANIE Z MAP I KOMPASÓW” poprowadzonych przez kierownika zespołu do odnowy przyrody pana Mirosława Łebka z Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku, z udziału w koncercie pt. „POLSKA MUZYKA FILMOWA” w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz z przeprowadzonej sondy ulicznej pt. „Co to znaczy niepodległość?” Wszyscy uczestnicy mogli także podziwiać wystawę fotografii w ramach konkursu fotograficznego „Jestem Polakiem  – Mój Więcbork pamięta o niepodległości!” oraz zobaczyć gry w ramach konkursu  rodzinna gra planszowa – „ZAGRAJ W NIEPODLEGŁOŚĆ”, w którym I miejsce zdobyła gra edukacyjna (puzzle) pt. „Marszałek Józef Piłsudski”. Zwycięska gra trafi do wszystkich szkół z terenu Gminy Więcbork. Prezes Stowarzyszenia wręczył nagrody dla zwycięzców w konkursach. Na zakończenie  Burmistrz Waldemar Kuszewski oraz Dyrektor MGOPS w Więcborku Tomasz Siekierka podziękowali Michałowi Ulfikowi za tak wartościową prelekcję z okazji Święta Niepodległości oraz gratulowali dużej aktywności i kolejnych pozyskanych środków publicznych. Wszyscy uczestnicy prelekcji otrzymali długopisy z nadrukiem „niepodległa”.

Print Friendly, PDF & Email
VI Puchar Wójta Gruty
Raduje się serce, raduje się dusza - patriotyczne śpiewanie w Więcborku

Wielkość czcionki
Kontrast