Podpisanie umowy – Klub Samopomocy

15 grudnia 2017 r. w Toruniu  Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aliny Kruk podpisał umowę
o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz
z budową parkingu”
.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Priorytet: 9a  Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Schemat: Inwestycje
w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata
2014 – 2020. 

Całkowita wartość inwestycji: 2 983 664,92 zł kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 803 837,17 zł .

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych
na terenie Gminy Więcbork.

Okres realizacji Projektu:

– rozpoczęcie: 14.10.2016 r.

– zakończenie: 27.06.2018 r.

Zdjęcie: Szymon Zdziebło

Print Friendly, PDF & Email
Krajeńskie Stoły Wigilijne
Podpisanie listu intencyjnego w ramach programu MIESZKANIE+

Wielkość czcionki
Kontrast