W 2021 roku w Więcborku popłynie gaz

Jednym z punktów obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Więcborku była informacja dotycząca budowy sieci gazowniczej w gminie Więcbork. Po wystąpieniu Burmistrza Więcborka Pana Waldemara Kuszewskiego głos zabrał Dyrektor Oddziału Zakładu Gazownictwa sp. z o.o. w Bydgoszczy Pan Sebastian Latanowicz, który przedstawił plan gazyfikacji gminy Więcbork.

Realizacja projektu rozpocznie się w drugiej połowie br. od postępowania przetargowego na wyłonienie projektanta, następnie do lipca przewiduje się podpisanie umowy. Czas przygotowania pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę to ok 1-2 lat. Następnie PSG przystąpi do wyłonienia wykonawcy i realizacji inwestycji. Wg słów Pana Dyrektora we wrześniu 2021 roku mieszkańcy Więcborka będą mogli podłączyć się do sieci gazowniczej.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193592591225848&id=161066897811751

Print Friendly, PDF & Email
Olga Szomańska kolędowała w Więcborku
Zaproszenie dotyczące udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Wielkość czcionki
Kontrast