Ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni

Zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb), ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Więcbork o wypełnienie ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i dostarczenie jej do 15 kwietnia 2018r. do Urzędu Miejskiego w Więcborku (za pośrednictwem sołtysa, poczty elektronicznej na adres: rolnictwo@wiecbork.pl, osobiście – Więcbork, ul. Mickiewicza 22,
pok. nr 21 lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork).

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Więcborku (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg, pokój nr 21), poniżej oraz u sołtysów.

Print Friendly, PDF & Email
Przedłużono termin naboru na urzędnika wyborczego
Przetarg na budowę mola w Więcborku

Wielkość czcionki
Kontrast