Sprawozdanie z działalności Gminy Więcbork 2017

Budżet i Inwestycje

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 r.

STAN ZADŁUŻENIA W LATACH 2014 – 2017

DEFICYT/NADWYŻKA W LATACH 2014 – 2017

WYDATKI NA INWESTYCJE DROGOWE ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W LATACH 2014 – 2017

PROGRAMY RZĄDOWE, DO KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA GMINA WIĘCBORK:

 • PROGRAM MIESZKANIE PLUS

 • PROGRAM MALUCH +

 • PROGRAM SENIOR +

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA KLUB SAMOPOMOCY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WIĘCBORK ORAZ POMIESZCZENIA SOCJALNE WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU

 • EKOPIEC 2018

 • GAZYFIKACJA WIĘCBORKA

INWESTYCJE WYKONANE W 2017 ROKU:

 • BUDOWA CHODNIKA WE WSI JASTRZĘBIEC – 14.000,00 ZŁ.

 • BUDOWA PODJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W JASTRZĘBCU – 18.432,18 ZŁ.

 • PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1125 C RELACJI SYPNIEWO – BORZYSZKOWO NA ODCINKU LUBCZA – BORZYSZKOWO – 55.000,00 ZŁ.

 • PRZEBUDOWA ULICY WOJSKA POLSKIEGO W WIĘCBORKU – 45.000,00 ZŁ.

 • PRZEBUDOWA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG KATEGORII POWIATOWEJ (DOT. DROGI WE WSI ZAKRZEWEK)  – 25.000,00 ZŁ.

 • PRZEBUDOWA UL. STRZELECKIEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W WIĘCBORKU  – 330.000,00 ZŁ.

 • BUDOWA CHODNIKA W SYPNIEWIE PRZY UL. KWIATOWEJ  –  14.463,56 ZŁ.

 • MODERNIZACJA CHODNIKA WE WSI SYPNIEWO –  18.136,55 ZŁ.

 • Budowa parkingu i miejsca postojowego dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Sypniewie – 27.966,62 zł.

 • BUDOWA DROGI WE WSI ZABARTOWO (ZAKUP MATERIAŁÓW)  –  9.000,00 ZŁ.

 • BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM WE WSI RUNOWO KR.  – 18.472,94 ZŁ.

 

 • PRZEBUDOWA UL. STARY RYNEK W WIĘCBORKU Z KOSTKI BRUKOWEJ (ZAKUP MATERIAŁÓW) – 19.990,86 ZŁ.

 • BUDOWA DROGI WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM W CIĄGU UL. ZAMKOWEJ I POTULICKICH W WIĘCBORKU – 36.000,00 ZŁ.
 • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. POTULICKICH I ZAMKOWEJ W WIĘCBORKU (DOKUMENTACJA) – 18.000,00 ZŁ.

 • WYKUP GRUNTÓW  – 135.563,20 ZŁ.  M.IN. POD POSZERZENIE TORU MOTOCROSSOWEGO

 

 • ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ IQ BOARD Z PROJEKTOREM I NOTEBOOKIEM DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUNOWIE KR. ORAZ TABLIC INTERAKTYWNYCH DO SP NR 1 I 2 W WIĘCBORKU I SP W SYPNIEWIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA” – 52.000,00 ZŁ.
 • ZAKUP AUTOBUSU NA POTRZEBY DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ GMINY WIĘCBORK – 120.000,00 ZŁ.

 

 • BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RUNOWIE KRAJEŃSKIM (DOKUMENTACJA)  – 13.335,50 ZŁ.

 • PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM – UL. ORLA W WIĘCBORKU 206.000,00 ZŁ. (Środki zabezpieczone w budżecie na 2017 r. – realizacja inwestycji w 2018 r. )

 • UTWARDZENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU PRZY ALEJA 600-LECIA W WIĘCBORKU

 • REMONT UL. BRZOZOWEJ W WIĘCBORKU – 135.296,94 ZŁ.

 • MODERNIZACJA CHODNIKA NA UL. W. WITOSA WE WSI WITUNIA  – 9.905,19 ZŁ.

 • WYKONANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ORAZ WJAZDU W UL. RUNOWSKĄ WE WSI WITUNIA

 

 • ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ WE WSI WITUNIA  – 6.350,00 ZŁ.

 • BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA UL. W. WITOSA WE WSI WITUNIA (DOKUMENTACJA)  – 12.000,00 ZŁ.

 • MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W TECHNOLOGII NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DŁ. 650 M W OBR. GEOD. NOWY DWÓR ORAZ PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI GMINNEJ NR 020206C RELACJI ZAKRZEWEK- NOWY DWÓR-ZBOŻE Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1129C W M. NOWY DWÓR – 259.621,69 ZŁ.

 • PRZEBUDOWA DROGI W WSI PĘPERZYN GM. WIĘCBORK (DOKUMENTACJA) – 4.500,00 ZŁ.

 • PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU UL. KRZYWOUSTEGO NA OSIEDLU PIASTOWSKIM W WIĘCBORKU  – 404.683,97 ZŁ.

 

 • PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU UL. POMORSKIEJ NA OSIEDLU PIASTOWSKIM W WIĘCBORKU ORAZ PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA Z UL. GDAŃSKĄ  – 831.154,28 ZŁ.

 • PRZEBUDOWA UL. DOLNEJ I UL. GÓRNEJ W WIĘCBORKU  – 65.772,69 ZŁ.

 • ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO – 14.990,00 ZŁ.

 

 • PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W RUNOWIE KRAJ.  – 388.725,60 ZŁ.

 • DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SĘPÓLNIE KRAJ.  – 13.000,00 ZŁ.

 • ZAKUP URZĄDZENIA SŁUŻĄCEGO DO WYKRYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (NARKOTYKÓW) DRAGER DRUG TEST 500 DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SĘPÓLNIE KRAJ. – 14.536,48 ZŁ.

 • ZAKUP I MONTAŻ KOTŁA C.O. STALOWEGO Z PODAJNIKIEM KWM-SGR O MOCY 62KW DLA MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU  – 15.171,88 ZŁ.

 • BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIĄGU ULICY GDAŃSKIEJ  W WIĘCBORKU  – 34.000,00 ZŁ.

 • ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ W RUNOWIE KRAJ. 6.350,00 ZŁ.

 • DOFINANSOWANIE DO BUDOWY STUDNI WIERCONYCH  – 6.000,00 ZŁ.

 • DOFINANSOWANIE WYKONANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – 30.000,00 ZŁ.

 

 • ZAKUP MONTAŻ KOTŁA C.O. NA PALIWO STAŁE O MOCY 1,8 KW W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUNOWIE KRAJ. – 10.229,10 ZŁ.

 • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIĘCBORKU – 710.654,96 ZŁ.

 • REMONT MOSTU W SUCHORĄCZKU – 100.000,00 ZŁ.

 • ODWODNIENIE UL. DWORCOWEJ I UL WYZWOLENIA – 67.001,92 ZŁ. 

 • BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIĄGU ULICY STARODWORCOWEJ W WIĘCBORKU – 15.000,00 Zł.

 • PLAC ZABAW OŚ. ŁOPIENNIK W WIĘCBORKU – 4.950,00 ZŁ.

 • PLAC ZABAW NOWY DWÓR – 6.000,00 ZŁ.

 • ŚWIĄTECZNE OŚWIETLENIE ULICZNE

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Raport o stanie Gminy Więcbork za 2018 rok

Wielkość czcionki
Kontrast