W ramach FIO 2018 uczymy się od najlepszych – warsztaty chóralne

 

Dnia 8 września 2018 r. odbyły się w Więcborku warsztaty chóralne. Zaproszenie Stowarzyszenia Chór „Lutnia” z Więcborka przyjęła

prof. zw. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

Elżbieta Wtorkowska jest profesorem sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W latach 2012 – 2016 roku pełniła funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej. Pracuje również w Instytucie Społeczno-Artystycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.J.Grodka w Sanoku. Jest wykładowcą oraz  kierownikiem naukowym na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu  w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz jest konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy. Ponadto od 1993 roku jest wykładowcą na Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie, gdzie od 2002 roku prowadzi Chór Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”. Dla dyrygentów chórów polskich prowadziła seminaria i warsztaty chóralne na Białorusi (1996-2005), Ukrainie (1998-2008), Litwie (2003-2008) w Republice Czeskiej (1999-2001, 2007-2008) w Stanach Zjednoczonych (2006, 2007, 2014 i 2016)  oraz w Anglii (2008 i 2015). W 2008 roku przeprowadziła wykłady i warsztaty chóralne w Australii , w 2009 w Szkocji, w 2013  w Meksyku oraz w Hiszpanii (2014 i 2015). W 1981 roku założyła  w Murowanej Goślinie Chór Dziewczęcy „Canzona”, a w 2001 roku  Żeński Chór „Canzona-Absolwent”. Aktualnie prowadzi zespół żeński, natomiast nad chórem dziewczęcym oraz zespołem Canzona Kameralna, prowadzonym przez Adriannę Wtorkowską-Kubińską, sprawuje opiekę artystyczną  i merytoryczną. Z chórami „Canzona” koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej na Słowacji na Węgrzech, Litwie, w Finlandii, Austrii, na Ukrainie, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii i Grecji. Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, którego coroczna edycja odbywa się od 2007 roku. Gości jako wykładowca na licznych seminariach dla wokalistów,  nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też warsztaty wokalne zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych, dziecięcych, młodzieżowych i akademickich, chłopięcych, żeńskich, męskich i mieszanych na terenie całej Polski.

Tematem warsztatów była praca nad prawidłowym oddychaniem w czasie śpiewu, prawidłową emisją głosu, śpiewaniem na „otwartym gardle” oraz praca nad pieśniami patriotycznymi wykonywanymi przez Chór „Lutnia” – w celu przygotowania programu koncertowego i nagrania płyty w ramach zadania publicznego „Niepodległa”.

 

Warsztaty sfinansowane zostały ze środków otrzymanych w ramach

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dziękujemy za możliwość realizowania projektu!

 

 

 

Dziękujemy również Burmistrzowi Więcborka panu Waldemarowi Kuszewskiemu za udostępnienie budynku przy ul. Mickiewicza 22B (Centrum Aktywności Seniora) i umożliwienie przeprowadzenia w nim warsztatów chóralnych!

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
GAZYFIKACJA WIĘCBORKA – AKTUALNE INFORMACJE
Zapisy na Bieg Pamięci Karolewo - Więcbork

Wielkość czcionki
Kontrast