Uchylenie Zarządzenia Wojewody w sprawie zmiany nazwy ul. BoWiD

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2018 r. sprawy ze skargi Gminy Więcbork na zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. nr 179/2018 w przedmiocie nadania nazwy ulicy w Więcborku uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze. Sąd w krótkim uzasadnieniu ustnym przychylił się do argumentacji przedstawionej przez Gminę Więcbork.

W praktyce oznacza to przywrócenie nazwy ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację w Więcborku

Wyrok nie jest prawomocny, każdej ze stron przysługuje środek odwoławczy. O dalszym stanie prawnym tej sprawy będziemy informować na bieżąco.

Print Friendly, PDF & Email
Czas nas uczy pogody - recital Emilii Pawłowskiej
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Wielkość czcionki
Kontrast