Przebudowa drogi gminnej

 

Burmistrz Więcborka informuje, że  operacja pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 – Pęperzyn oraz Skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej” zakwalifikowała się do przyznania pomocy w ramach konkursu na realizację operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Kwota przyznanej pomocy : 294 814 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

 

Print Friendly, PDF & Email
Dofinansowanie projektów
Wóz bojowy dla OSP Pęperzyn

Wielkość czcionki
Kontrast