I sesja Rady Miejskiej w Więcborku kadencji 2018 – 2023

W dniu 19 listopada 2018 r. punktualnie o godz. 12:00 rozpoczęła się I sesja Rady Miejskiej w Więcborku kadencji 2018 – 2023.

Na tym posiedzeniu radni złożyli ślubowanie oraz odebrali zaświadczenia o wyborze na funkcję radnego Rady Miejskiej w Więcborku. Następnie radni dokonali wyboru przewodniczącego oraz 2 – ch wiceprzewodniczących.

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Więcborku kadencji 2018 – 2023 została wybrana Pani Anna Łańska.

Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Więcborku kadencji 2018 – 2023 zostali wybrani: Pani Beata Lida oraz Pan Henryk Szwochert.

W kolejnym punkcie sesji ślubowanie złożył Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski, który w swoim przemówieniu podziękował za udział w wyborach mieszkańcom Gminy Więcbork oraz nakreślił najważniejsze kierunki działania na najbliższe 5 lat.

Następnie radni powołali składy komisji oraz ich przewodniczących.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jacek Kabattek,

Z – ca przewodniczącego – Mateusz Łański,

Natasza Ksobiak,

Wojciech Janicki

Dorota Wnuk.

Komisja Skarg, Wniosków i petycji:

Przewodnicząca – Natasza Ksobiak,

Z – ca przewodniczącej – Brygida Migawa,

Władysław Rembelski,

Andrzej Wenda,

Stanisław Wegner.

Komisja Budżetu i Finansów:

Przewodniczący – Władysław Rembelski,

Dorota Wnuk,

Brygida Migawa,

Stanisław Wegner,

Beata Kopta,

Anna Łańska,

Henryk Szwochert,

Jacek Kabattek,

Andrzej Wenda,

Stanisław Piłka,

Beata Lida,

Jan Antczak,

Natasza Ksobiak.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego:

Przewodniczący – Stanisław Piłka,

Dorota Wnuk,

Anna Łańska,

Henryk Szwochert,

Andrzej Wenda,

Stanisław Wegner,

Jan Antczak.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

Przewodnicząca – Beata Kopta,

Natasza Ksobiak,

Wojciech Janicki,

Mateusz Łański,

Dorota Wnuk,

Brygida Migawa,

Stanisław Wegner,

Beata Lida,

Jan Antczak.

Komisja Statutowa – Jan Antczak

Jacek Kabattek,

Stanisław Piłka,

Beata Lida.

Print Friendly, PDF & Email
Ławka Niepodległości
Dzisiaj inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Więcborku. Oglądaj transmisję na żywo.

Wielkość czcionki
Kontrast