Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork

W dniu 10.09.2021 r. w Toruniu Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aliny Kruk  podpisał umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia  pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork.” Projekt dotowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu  Priorytetowego  Ogólnopolski  Program Finansowania Usuwania Wyrobów zawierających AZBEST 2021 – 2023.

Całkowita wartość projektu: 260 500,00

Kwota dofinansowania: 260 500,00  zł

Print Friendly, PDF & Email
Ostrzeżenia meteorologiczne - Burze z gradem
Wspólnie zdecydujmy na co wydać pieniądze.

Wielkość czcionki
Kontrast