Podpisanie umowy na budowę boiska w Sypniewie

15 kwietnia 2022 r. Burmistrz Więcborka w imieniu Gminy Więcbork zawarł umowę na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Sypniewie”.

Wykonawcą niniejszej inwestycji jest ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Żukowo.

Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o całkowitej powierzchni 1179,02 m2 o nawierzchni poliuretanowej w technologii „Natrysk” na podbudowie z tłucznia kamiennego i warstwie odsączającej z piasku, w obramowaniu z obrzeży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sypniewo przy ul. Szkolnej 1.

W zakres zadania wchodzi:

  1. boisko do piłki ręcznej,
  2. boisko do piłki koszykowej,
  3. boisko do piłki nożnej,
  4. boisko do piłki siatkowej,
  5. chodnik i trybuny,
  6. ogrodzenie

oraz budowa słupów oświetleniowych, rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej i przebudowa kanalizacji sanitarnej.

Na niniejsze zadanie Gmina Więcbork otrzymała Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (nr 01/2021/1661/PolskiLad).

Koszt inwestycji wyniesie 918 810,00 PLN z czego 90% stanowi dofinansowanie z Promesy o wartości 826 929,00 PLN.

Wybór wykonawcy nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

Print Friendly, PDF & Email
Członkowie Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego otrzymali akty nominacyjne!
ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne

Wielkość czcionki
Kontrast