Podpisanie umowy

Dnia 28.04.2022 roku Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Aliny Kruk podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn.:

„Monitoring Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu”   

Cel tego działania obejmuje wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów zadania i wynosi : 23 800,00 PLN

Print Friendly, PDF & Email
Więcborskie Złote Gody
Ruch kolumn pojazdów wojskowych - ćwiczenia wojskowe

Wielkość czcionki
Kontrast