MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 1 W WIĘCBORKU ZAKOŃCZONA!!!

W dniu 13 maja 2022 r. w obecności Pana Łukasza Schraibera – Ministra – Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, Wicewojewody Kujawsko – Pomorskiego Pana Radosława Kempinskiego, Burmistrza Więcborka Pana Waldemara Kuszewskiego, Radnych Rady Miejskiej w Więcborku, Rady Pedagogicznej oraz społeczności uczniowskiej dokonano uroczystego otwarcia nowo wyremontowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

Pan Łukasz Schraiber – Minister – Członek Rady Ministrów, Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Radosław Kempinski, Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski, Przewodnicząca Rady Rady Miejskiej w Więcborku Pani Anna Łańska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku Pani Ilona Sobecka-Gruszczyńska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku Pan Arkadiusz Skowron, wykonawca robót budowlanych Pan Zdzisław Błocinski oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Natalia Ostojska.


Zadanie pod nazwą pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” było współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt przebudowy w latach 2016-2017 przygotowała Firma BOPUD Spółka z o. o. z Bydgoszczy. Wykonawcą prac remontowych był Zakład Budowlany Zdzisław Błociński z Więcborka.

Prace remontowe i modernizacyjne dotyczyły przebudowy niemal całego obiektu. W ramach tych działań wymieniono parkiet, zamontowano nowe oświetlenie i nagłośnienie, zainstalowano nowe elementy wyposażenia m.in. kosze do koszykówki, bramki, siatki, piłko chwyty, tablice wyników, drabinki itd. Budynek zmodernizowano również pod względem energetycznym (t.j. ocieplono ściany, dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową).

Wielkim atutem i nowością tego obiektu jest powstanie trybuny dla publiczności z około 200 miejscami siedzącymi oraz nowe szatnie z zapleczem sanitarnym i pomieszczenie dla nauczycieli. Ponadto powstała wyposażona w dodatkowe nagłośnienie sala taneczna oraz sala przeznaczona na siłownię.

Przebudowa obejmowała również zadanie, jakim jest przystosowania istniejącego obiektu do obecnych standardów i wymogów w zakresie higieny, a także adaptacji budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt rozbudowy sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wyniósł blisko: 4.345.000,00 zł , z czego ok. 90 % (89,21%) stanowiło dofinansowanie z:

  • Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2.700.000,00 zł
  • Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.176.232,00 zł

Jest to pierwszy tego typu obiekt w Gminie Więcbork. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu nauczania będą odbywały się w odpowiednich do tego warunkach. Z nowo wyremontowanej sali będą mogli korzystać również mieszkańcy gminy oraz lokalnie działające stowarzyszenia i kluby sportowe.

Realizacja inwestycji przyczyni się do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy oraz umożliwi organizację szeregu imprez nie tylko natury sportowej. 

Cieszymy się, że główne założenia projektu, jakim była poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Więcbork oraz zaspokojenie potrzeb dotyczących rozwoju fizycznego u uczniów Szkoły Podstawowej nr 1  w Więcborku zostały osiągnięte!

ściana frontowa sali przed remontem
ściana frontowa sali w trakcie remontu – wrzesień ‘2021
ściana frontowa sali w trakcie remontu – styczeń ‘2022
ściana frontowa sali po remoncie – maj ‘2022

sala przed remontem
sala w trakcie remontu – wrzesień ‘2022
sala po remoncie

pomieszczenie socjalne przed remontem
pomieszczenia socjalne po remoncie

Print Friendly, PDF & Email
Rozlicz się z ZUS
Komunikat

Wielkość czcionki
Kontrast