103. Rocznica powrotu Więcborka do Macierzy

W dniu dzisiejszym (tj. 22/01/2023) na Placu Jana Pawła II przy Pomniku Orła Białego w Więcborku odbyły się uroczystości upamiętniające powrót Więcborka do Macierzy. Po 148 latach niewoli miasto powróciło do Polski, wyzwolone przez oddział “Błękitnej Armii”.

Uroczystości związane ze 103. Rocznicą Powrotu Więcborka do Macierzy zainaugurowało odśpiewanie Hymnu Polski oraz podniesienie flagi państwowej na maszt. Obchody na Placu Jana Pawła II odbywały się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, ich zwieńczeniem był Apel Pamięci, przeprowadzony przez żołnierzy 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz żołnierzy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zakończony salwą honorową.

Po powitaniu zebranych oraz odśpiewaniu Hymnu Polski, przemówienie okolicznościowe wygłosił Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski. Następnie Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Radosław Kempinski odczytał list Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza oraz z okazji święta powrotu Więcborka do Macierzy, wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Więcbork złożył życzenia wszelkiej pomyślności, a miastu Więcbork dalszego dynamicznego rozwoju.

Następnie złożono wiązanki pod Pomnikiem Orła Białego:


W imieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wiązankę złożył Radosław Kempiński – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski

Rada Miejska w Więcborku –Anna Łańska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku, Henryk Szwochert – Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku, Brygida Migawa – Radna Rady Miejskiej w Więcborku

Burmistrz Więcborka –Waldemar Kuszewski

W imieniu Posła na Sejm RP Pan Bartosza Kownackiego wiązankę złożyli – Pan Adam Halama, Pan Aleksander Atamański

Powiat Sępoleński – Andrzej Marach – Wicestarosta Sępoleński, Tomasz Fifielski – radny Rady Powiatu Sępoleńskiego, członek zarządu, Andrzej Chatłas – radny Rady Powiatu Sępoleńskiego

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim –insp. Paweł Zawada –Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim, asp. szt. Mateusz Łochowicz  –  Kierownik Posterunku Policji w Więcborku

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim –mł. bryg. mgr inż. Dariusz Chylewski – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, szkoła ministerialna, im. ks. dr Szczepana Gracza –Marek Kuś – przedstawiciel rady pedagogicznej

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku –Anna Skiba – Dyrektor z uczniami klasy mundurowej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim oddział zamiejscowy w Więcborku –Sylwia Świerczewska-Łaznowska – Dyrektor wraz z uczniami

W imieniu Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP w Więcborku – Rafał Targański, Radosław Kufel, Ireneusz Balcer

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Więcborku – Zofia Grochowska

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Więcborku –Zofia Najdowska, Danuta Kaplar, Edmund Borzych

PIS –Iwona Najdowska, Ryszard Gonciarz

PSL –Jan Kniter, Andrzej Cieślik, Leszek Cieślik

PO –Lidia Wrzesińska

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku –Kazimierz Wilczyński, Józef Niewczas

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku –Iwona Siuda, Dorota Szymkowiak z Drużyną Dzielne Niezapominajki

Koło Pszczelarzy w Więcborku –Renata Jasiek, Jerzy Sobaszek, Ireneusz Mazur

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Bydgoskiej – Zofia Świerczewska

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku –Ludmiła Piekałkiewicz – Geruzel

W imieniu Szczepu Więcborskich Drużyn Harcerskich – Druhna Oliwia Pawłowska, Druh Nikodem Bachusz, Druh Mikołaj Patyna

Na zakończenie Chór “Lutnia” odśpiewał “Rotę”, pieśń patriotyczną która została publicznie wykonana po raz pierwszy w 1910 r. podczas obchodów uroczystości 500-lecia bitwy pod Grunwaldem w Krakowie, a muzykę do tekstu skomponował Feliks Nowowiejski.

Po uroczystościach przy Pomniku Orła Białego zebrani udali się do Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył proboszcz ks. Adam Andrzejczak.

Podziękowanie za udział w dzisiejszych obchodach upamiętniających powrót Więcborka do Macierzy kierujemy do wszystkich, którzy wzięli udział w uroczystościach: delegacji, Pocztów Sztandarowych, Żołnierzy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy oraz 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy, mieszkańców miasta i gminy Więcbork, Szczepu Więcborskich Drużyn Harcerskich, uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, Chóru “Lutnia” z Więcborka, Więcborskiej Orkiestry Dętej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku.Rys historyczny

Za datę powrotu Więcborka do Macierzy przyjęto 23 stycznia 1920 roku, kiedy to do miasta wkroczył oddział wojska polskiego pod dowództwem generała Józefa Hallera. Na więcborskim rynku (dzisiejszym Placu Jana Pawła II) generał przekazał obywatelom polskim pełnię władzy cywilnej. Rozpoczął się nowy etap w historii Polski. Po 148 latach niewoli mieszkańcy Więcborka oswobodzeni spod jarzma pruskiego zaborcy wrócili do granic umiłowanej ojczyzny.

Print Friendly, PDF & Email
Wernisaż wystawy
103 rocznica powrotu Więcborka do granic RP

Wielkość czcionki
Kontrast