Transmisja

Dnia 6 czerwca 2024 roku o godzinie 7.30 w Centrum Aktywności Seniora odbędzie się posiedzenie III Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Więcborku, transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji, aby rozpocząć odbiór proszę kliknąć w poniższy link:

W trybie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 28 uchwały Nr XLVII/354/18 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork, zwołuję III Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Więcborku, która odbędzie się 6.06.2024r. /CZWARTEK/ o godz. 7:10 w sali Centrum Aktywności Seniora przy ul. Mickiewicza 22B w Więcborku.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania skateparku przy ul. Plażowej w Więcborku.
  5. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku – Anna Łańska

Print Friendly, PDF & Email
Parada Postaci Bajkowych - zmiana miejsca
POWIATOWA LEKKOATLETYKA

Wielkość czcionki
Kontrast