Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej.


Postęp prac budowlanych dokumentacja fotograficzna- 28.08.2020r.

Postęp prac budowlanych dokumentacja fotograficzna- 16.07.2020r.Dokumentacja fotograficzna wykonana przed realizacją inwestycji.


Dnia 22 maja 2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji  niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej.

Inwestycja obejmuje roboty: branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

  1. całkowita powierzchnia użytkowa – 337,32m2,
  2. całkowita powierzchnia zabudowy – 311,66m2,
  3. kubatura – 2153,06m3,
  4. budynek jednokondygnacyjny + antresola, niepodpiwniczony;
  5. wysokość budynku w kalenicy – do 12,30m,
  6. dach: część istniejąca – konstrukcja drewniana, dwuspadowy, pokrycie dachówka, część nowoprojektowana – konstrukcja drewniana, jednospadowy, pokrycie papa termozgrzewalna,
  7. obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych – pochylnia i winda osobowa/platforma dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą niniejszej inwestycji jest Pan Andrzej Kobus, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowlane “INŻTECH” Andrzej Kobus z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast