Gminna Ewidencja Zabytków

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

  1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków;
  2. inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
  3. inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Wykaz zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków dla Miasta i Gminy Więcbork, zgodnie z art. 22 ww. ustawy zamieszczono poniżej:

Wykaz Gminnej Ewidencji Zabytków:

Karty adresowe zabytków:

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast