Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Ulica Szlaku Bursztynowego w Więcborku będzie przebudowana !!!

19 lipca 2021 r. Burmistrz Więcborka w imieniu Gminy Więcbork zawarł umowę na realizację zadania pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej i L. Białego w Więcborku”.

Wykonawcą niniejszej inwestycji jest FIRMA MARBRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  z siedzibą w miejsc. Charzykowy.

Zadanie obejmuje roboty branży sanitarnej i branży drogowej.

Zakres inwestycji:

  1. branża sanitarna, tj. kan. deszczowa obejmuje budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w pasach drogowych o łącznej długości L = 820,45m,
  2. branża drogowa obejmuje budowę dróg gminnych o łącznej długości L=824,22m.

Zadanie realizowane będzie w  ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Gmina Więcbork z dofinansowaniem budowy dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 21 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok. 

Gmina Więcbork w ramach tego programu otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 – do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 do km 0+078,34”.

Całkowity koszt tej inwestycji to kwota 2 986 820,66 zł dofinansowanie z RFRD wyniesie 55 % kosztów kwalifikowanych tj. 1 507 141,00 zł. pozostała cześć w wysokości 1 479 679,66 zł zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Więcbork.

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast