RYBACTWO I MORZE

W dniu 20 lipca 2022 r została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn.: Monitoring Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu” 

Jest to inicjatywa mająca  pozytywny wpływ na zachowanie potencjału sektora rybackiego.

Celem tego zadania jest wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Wartość zadania: 28 000,00 PLN

Dofinansowanie: 23 800,00 PLN

Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.


Dnia 28.04.2022 roku Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Aliny Kruk podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn.:

„Monitoring Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu”   

Cel tego działania obejmuje wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów zadania i wynosi : 23 800,00 PLN

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast