Rodzina 500 Plus

W poniższym linku zamieszczamy podręcznik instruktażowy dotyczący programu „Rodzina 500 plus” przygotowany przez ekspertów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Rodzina 500 +” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Zadanie będzie realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Poniżej link do “Podręcznika Rodzina 500 Plus”

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/podrecznik_A1-3_23-02-2016_druk.pdf

Program ,,Rodzina 500+” w Gminie Więcbork będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można pobrać w MGOPS w Więcborku od 21 marca 2016 r., a złożyć nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2016 r. Druk wniosku dostępny będzie również w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Więcborku i jest już dostępny:

http://mgopswiecbork.pl/?p=5386

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast