Gmina

Gmina Więcbork położona jest wśród malowniczych wzgórz i lasów Pojezierza Krajeńskiego. Zawiera ono ciągi południkowo rozmieszczonych rynien i równoleżnikowo zbudowanych pasów wzgórz morenowych. Pojezierze zawiera się pomiędzy głębokimi dolinami Brdy na wschodzie, Gwdy na zachodzie i Noteci na południu oraz kompleksem leśnym Borów Tucholskich na północy. Gmina znajduje się na południu centralnej części tego Pojezierza zajmując obszar 2 3538,8 ha. Ponieważ jest to teren centralny Pojezierza, stanowi niejako esencje Krajny, posiadając wszystkie cechy, które zdecydowały o uznaniu jego odrębności.

Warunki klimatyczne Pojezierza Krajeńskiego kształtowane są w wyniku oddziaływania tych samych czynników, jakie kształtują klimat całej Polski. Swoje piętno w czasie roku odciskają wszystkie zasadnicze masy powietrza występujące w Europie z przewagą dla mas polarno morskich, które napływają w ciągu całego roku z zachodu i sprawiają, że przeważają u nas wiatry o tym właśnie kierunku. Pojezierze Krajeńskie znajduje się w dzielnicy pomorsko – mazurskiej (Okołowicz, Martyn, 1968), które cechą charakterystyczną jest położenie w cieniu opadowym Garbu Pomorskiego. To sprawia, że średnia roczna suma opadów na tym terenie wynosi 550 – 600 mm, z czego w półroczu zimowym wynosi 200 – 250 mm. 12 % opadu występuje w postaci śniegu lub gradu. Średnia temperatura roczna wynosi 7,0 – 7,5 0C, zimą 0,5 – 1 0C.

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast