UTW

“Może dojrzałość polega na tym, że chce się tego, czego się samemu chce, a nie tego, co inni ci każą chcieć”
– Frederik Pohl (“Gateway. Brama do gwiazd”)

WARUNKI UCZESTNICTWA W UNIWERSYTECIE III WIEKU

  • złożenie stosownych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji
  • wniesienie opłat określonych w Deklaracji Przystąpienia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Deklaracja Przystąpienia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki
  • kserokopia obu stron dowodu osobistego
  • kserokopia dowodu wpłaty

OPŁATY

  • 50,00 zł – opłata semestralna (uprawnia do udziału we wszystkich wykładach w semestrze)
  • 100,00 zł – opłata roczna (uprawnia do udziału we wszystkich wykładach w roku)
  • 20,00 zł – opłata za wybrany wykład dla osób, które nie są słuchaczami Uniwersytetu III Wieku WSG
  • Warsztaty dodatkowe: wg opłat w cennniku zajęć dodatkowych

Kandydaci proszeni są o dokonywanie opłat przelewem na poniższe konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
17 1440 1215 0000 0000 0856 3284
z dopiskiem “opłata za Uniwersytet III Wieku Filia w Więcborku”

Na postawie porozumienia z dnia 29 listopada 2011 roku zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Urzędem Miejskim w Więcborku, jej efektem było utworzenie Więcborskiej Filii Uniwersytetu Trzeciego Wyższej Szkoły Gospodarki.
Zapisy prowadzi pracownik Urzędu Miejskiego w Więcborku :

Katarzyna Włodarczak

Urząd Miejski w Więcborku
ul. Mickiewicza 22
89 – 410 Więcbork
tel. 52/38-95-226

Zajęcia odbywają się:

Centrum Aktywności Seniora w Więcborku
ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast