Szczepienia przeciwko COVID-19

MarAmeD Marcin Janicki serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu Sępoleńskiego w wieku 18+ do skorzystania ze szczepień objazdowych. Szczepienia odbywają się bez wcześniejszej rejestracji telefonicznej ani zapisów. W programie szczepień stosowany będzie preparat firmy Pfizer – zarówno starej jak i nowej generacji. Zapraszamy chętnych, którzy ukończyli 18 rok życia do wyznaczonych punktów, gdzie szczepienia odbywać się będą 1,2,3 i 4 dawką, według przyjętych procedur i określonego schematu wspomnianego świadczenia zdrowotnego.

Objazdowe szczepienia na Covid – 19 maja na celu uzupełnienie oferty szczepień realizowanych przez POZ-ty na terenie powiatu.

Szczepienia realizowane są zgodnie z poniższym harmonogramem.

——————————————————————————————————

Harmonogram szczepień mobilnych przeciwko COVID-19 realizowane na terenie Powiatu Sępoleńskiego przez firmę MarAmeD w sierpniu 2022r.

Uprzejmie informujemy, że w objazdowych punktach szczepień na terenie powiatu, kwalifikację do szczepień realizują ratownicy medyczni, wobec powyższego nie ma technicznej możliwości zaszczepienia w punktach objazdowych osób poniżej 18 roku życia (z obniżoną odpornością). Za utrudnienia i niedogodności uprzejmie przepraszamy.

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim informuje, iż powodów organizacyjnych szczepienie przeciw covid-19 zaplanowane na 20 sierpnia 2022r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się w Świetlicy KGW w Radzimiu w godzinach 13:00- 15:00.

——————————————————————————————

Harmonogram szczepień mobilnych przeciwko COVID-19 realizowane na terenie Powiatu Sępoleńskiego przez firmę MarAmeD w lutym 2022r.

Gmina Więcbork:

Powiat Sępoleński:


Harmonogram szczepień mobilnych przeciwko COVID-19 realizowane na terenie Powiatu Sępoleńskiego przez firmę MarAmeD w styczniu 2022r.

——————————————————————————————————————–

Dwa ostatnie terminy szczepień przeciwko COVID -19 realizowane przy współpracy samorządów i powiatu z firmą MarAmeD w 2021r.

Poniedziałek 27 grudnia 2021r w godzinach od 14.00 do 16.00 w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie

Środa 29 grudnia 2021r. w godzinach od 14.00 do 16.00 w Centrum Aktywności Seniora w Więcborku

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób w wieku 5-11 lat

Minister Zdrowia informuje, że na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych wraz ze zmianą w rejestracji szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) od 16 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat.

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób w wieku 5-11 lat będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku w dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).

Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami.

Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:

 1. w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
 2. w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
 3. po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
 4. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
 5. z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
 6. zakażonych HIV,
 7. leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
 8. dializowanych z powodu niewydolności nerek.
   

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat decyduje każdorazowo lekarz.

Informacje dodatkowe

– Skierowanie na szczepienie dzieci z grupy 5-11 lat jest wystawiane automatycznie przez system od dnia 12.12.2021 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 5 r.ż.;

– Do 14.12.2021 r. punkty szczepień powinny wystawić dedykowane terminy zewnętrzne w e-rejestracji (oznaczone: kwalifikacja lekarska oraz Pfizer 10 mcg – na tak oznaczone terminy możliwe jest zapisanie dzieci z grupy 5-11). Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie: 989, e-Rejestracja w tzw. krótkiej ścieżce (bez logowania Profilem Zaufanym dlatego też możliwy jest zapis tylko na 1 dawkę), punkty szczepień oraz kanały automatyczne (na 1 dawkę);

– Aby prawidłowo zarejestrować szczepienie p/COVID-19 należy posługiwać się niniejszą numeracją dawek:

 • w cyklu podstawowym: 1/2, 2/2,
 • w cyklu dodatkowym: 3/3 (po uprzednio skończonym cyklu podstawowym;

– Obowiązkowy wpis w Karcie szczepień nie wymaga powielenia w karcie uodpornienia dziecka. Punkt szczepień nie wystawania dodatkowych zaświadczeń o wykonanym szczepieniu przeciw COVID-19 celem przedłożenia lekarzowi POZ;

– Informację o punktach szczepień wykonujących szczepienia dzieci widoczne będą w e-rejestracji;

– Kwalifikację do szczepienia dzieci 5-15 lat wykonuje lekarz, z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi dla szczepień przeciw COVID-19;

– Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19;

– Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane preparatem Comirnaty w dawce 10µg (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 5-11 lat. Dwie dawki szczepionki powinny być podane w odstępie co najmniej 21 dni;

– Młodzież w wieku ≥12 lat powinna otrzymać szczepionkę Comirnaty w dawce 30 µg;

– Jeżeli pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki dziecko kończy 12 lat, należy podać szczepionkę w dawce i składzie zgodnym z jego wiekiem w dniu szczepienia w schemacie:

1) pierwszą dawkę szczepionki dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 5-11 lat (dawka 0,2 ml zawierająca 10 µg w fiolce z pomarańczowym wieczkiem),

2) jako drugą dawkę szczepionkę dopuszczoną do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych (dawka 0,3 ml zawierająca 30 µg w fiolce z fioletowym wieczkiem).,

– Na podstawie CHPL szczepionki Comirnaty, osobom poniżej 18 lat nie podaje się dawki przypominającej;

– Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu, albo jednoczasowo (tylko w różne okolice ciała) z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych;

– Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki;

– W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek osoby szczepionej (ukończony 5 r.ż.);

– Skierowanie na dawkę dodatkową 28 dni po pełnym szczepieniu, wystawia lekarz;

– UCC w zakresie UE będzie wystawiany dla dziecka w pełni zaszczepionego na dotychczasowych zasadach;

Zgłaszanie działań niepożądanych:
– Niepożądany Odczyn Poszczepienny lekarz zgłasza za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu: gabinet.gov.pl.
– Niepożądane działania po szczepieniu należy zgłaszać do:

 • lekarza,
 • Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
 • Podmiotu odpowiedzialnego.

źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat


Od dziś – 3 grudnia 2021r. wstrzymujemy wystawianie Unijnych Certyfikatów COVID dla osób zaszczepionych dawką przypominającą, które wcześnie przyjęły jednodawkowy preparat Johnson & Johnson.  

Powodem jest brak porozumienia na szczeblu Unii Europejskiej co do zasad uznawania dawki przypominającej po zaszczepieniu Johnson&Johnson. Na poziomie UE nie funkcjonuje obecnie żadne rozwiązanie techniczne, które pozwala rozpoznawać dawkę drugą szczepienia po zaszczepieniu J&J, jako dawkę przypominającą. Działając w interesie osób zaszczepionych jednodawkową szczepionką J&J, wstrzymujemy wystawianie UCC dla tej grupy osób, po dawce przypominającej. Osoby te będą posługiwać się ważnymi certyfikatami po pierwszym szczepieniu – mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.  

W ciągu dwóch tygodni na Internetowym Koncie Pacjenta osób zaszczepionych dawką przypominającą po szczepieniu J&J jako szczepionką podstawową, dostępne będą dwa certyfikaty: po pierwszej dawce i po dwóch dawkach. Dzięki temu osoba taka będzie mogła posługiwać się jednym bądź drugim certyfikatem.


Harmonogram szczepień na grudzień 2021r.


Terminy najbliższych szczepień na terenie Gminy Więcbork

27 listopada 2021r. (Sobota) od godz. 12.00 do godz. 14.00 – w Centrum Aktywności Seniora ul. Mickiewicza 22 (za budynkiem Urzędu Miejskiego w Więcborku) – możliwość zaszczepienia tylko osób pełnoletnich.

29 listopada 2021r. (poniedziałek) od godz. 14.00 do godz. 16.00 w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie – – możliwość zaszczepienia tylko osób pełnoletnich.


TERMINY SZCZEPIEŃ

24 listopada 2021r. (środa) od godz. 14.00 do godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Zakrzewku – – możliwość zaszczepienia tylko osób pełnoletnich. 

22 listopada 2021r. (poniedziałek) od godz. 14.00 do godz. 16.00 w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie – możliwość zaszczepienia tylko osób pełnoletnich.

20 listopada 2021r. (Sobota) od godz. 13.00 do godz. 15.00 – w Centrum Aktywności Seniora ul. Mickiewicza 22 (za budynkiem Urzędu Miejskiego w Więcborku) – możliwość zaszczepienia osób nieletnich od 12 roku życia


Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych wraz z burmistrzami gmin oraz wójtem przy współpracy z firmą MarAmeD Marcin Janicki serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu do skorzystania w miesiącach listopad – grudzień 2021 z objazdowego punktu szczepień na terenie powiatu sępoleńskiego. Objazdowe szczepienia mają na celu uzupełnienie oferty szczepień realizowanych przez POZ-ty na terenie powiatu.

Szczepienia nie wymagają wcześniejszej rejestracji. W najbliższym tygodniu będzie możliwość szczepienia tylko osób pełnoletnich pierwszą, drugą lub przypominającą dawką szczepionki Pfizer lub jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson.

Poniżej przedstawiamy harmonogram szczepień na najbliższy tydzień:

Środa -10 listopad 2021 roku;

Toninek (Gmina Sośno) świetlica wiejska  – godziny 11:00-13:00

Pęperzyn (Gmina Więcbork) świetlica wiejska – godziny  14:00-16:00

Kamień Krajeński (Gmina Kamień Krajeński) Urząd Miejski w Kamieniu Kraj. Sala Narad – godziny -17:00-19:00

Sobota -13 listopad 2021 roku;

Sępólno Krajeńskie –  Liceum Ogólnokształcące w Sępolnie Krajeńskim – ul. Młyńska 42 – godziny  9:00-11:00

Więcbork Centrum Aktywności Seniora ul. Mickiewicza 22 (budynek za Urzędem Miejskim ) godziny 12:00 – 14:00

Kamień Krajeński  – świetlica wiejska w Radzimiu – godziny 15:00 – 17:00

Serdecznie zapraszamy!

Punkt Szczepień Powszechnych zamknięty

Od dnia 28 kwietnia 2021 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim działał Punkt Szczepień Powszechnych. Utworzony został decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego  przy  współpracy pięciu samorządów: Powiatu Sępoleńskiego, Gminy Sępólno Krajeńskie, Gminy Więcbork, Gminy Kamień Krajeński oraz Gminy Sośno z podmiotem leczniczym prowadzącym Punkt  – Michałem Bryczkowskim – Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA z Więcborka.

W okresie działalności w Punkcie Szczepień Powszechnych udało zaszczepić się ponad 14200 zainteresowanych osób.

Po wakacyjnej akcji szczepień mobilnych 23 września 2021 roku Punkt Szczepień Powszechnych wznowił działalność stacjonarną. Związane to było z akcją szczepienia uczniów oraz możliwością przyjęcia trzeciej, przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób które ukończyły 50 rok życia.

W związku z niewielkim zainteresowaniem mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego (od 23 września do 26 października zaszczepiło się tylko 157 osób) z końcem października 2021 roku Punkt Szczepień Powszechnych kończy swoją działalność. Tego dnia przestaje również działać wewnętrzna rejestracja.

Wszystkich zainteresowanych szczepieniami zapraszamy do skorzystania z możliwości szczepień w Zakładach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie swoich gmin lub w poradni Specjalistycznej Ars Medica Michał Bryczkowski w Więcborku.

Wszystkim samorządom oraz podmiotowi medycznemu Ars Medica – Michał Bryczkowski serdecznie dziękujemy za owocną współpracę przez ostatnie pół roku na rzecz naszych mieszkańców.

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Burmistrz Więcborka został zobowiązany do zorganizowania transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2 dla:

osób niepełnosprawnych, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami; osób, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich .

Po zaszczepieniu, osoba potrzebująca zostanie odwieziona do swojego miejsca zamieszkania.

Chęć skorzystania z transportu można zgłosić bezpośrednio w punkcie szczepień lub dzwoniąc do Urzędu Miejskiego w Więcborku pod nr telefonu 52 3895221.


Burmistrz Więcborka informuje, że w związku zakończonymi  we wrześniu akcjami szczepień  mobilnych przeciwko COVID-19 na terenie Gminy Więcbork można zaszczepić się w trzech punktach stacjonarnych: 

Centrum Medyczne FAMILIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ul. Mickiewicza  17

89-410 Więcbork

Numer telefonu   52 5225050

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00

NZOZ “ARS MEDICA” Poradnie Specjalistyczne s.c. Dominika i Michał Bryczkowscy

u. Gdańska  13

89-410 Więcbork

Numer telefonu  52 3898386

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 9.00 do godz. 18.00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Provita Sp. z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 2A

89-410 Więcbork

Numer telefonu  52 3897101

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 8.00 do godz.18.00

oraz

Punkt Szczepień PowszechnychInkubator Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 7a, (parter budynku).

tel. 783-521-854

tel. 783-521-856

tel. 783-521-857

Punkt Szczepień Powszechnych w Sępólnie Krajeńskim, przy ulicy Przemysłowej 7a, będzie czynny w październiku w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9:00 – 11:15.

Do dyspozycji zainteresowanych mieszkańców w Punkcie Szczepień Powszechnych będą:

Pierwsza dawka szczepionki Pfizer;

Druga dawka szczepionki Pfizer;

Przypominająca (trzecia) dawka szczepionki Pfizer;

Przypominająca (trzecia) dawka szczepionki Moderna;

Jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson (tylko osoby pełnoletnie);

Można zarejestrować się również za pośrednictwem:

bezpłatnej infolinii 989;

Wysłać SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333;

Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę marki Pfizer.

Ważne! Jeśli przyjąłeś inną szczepionkę podczas pierwotnego szczepienia, teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą. Od początku września trzecią dawkę szczepienia przeciw koronawirusowi mogą już otrzymywać osoby m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażone HIV.

Przypominająca trzecia dawka

Od 24 września trzecia dawka dla osób po 50. roku życia

Od 24 września zostanie zwiększona lista osób uprawnionych do szczepienia trzecią dawką. Możliwość przyjęcia dodatkowej szczepionki marki Pfizer po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia będą miały wszystkie osoby powyżej 50. roku życia.

Ważne! Jeśli przyjąłeś szczepionkę innej marki (np. Astra Zeneca, Moderna czy J&J) podczas pierwotnego szczepienia teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypominającą.

Przykładowo, jeśli otrzymałeś drugą dawkę 1 marca, Twoje skierowanie na dodatkową dawkę zostanie wystawione 1 września. W tym dniu otworzą się dla Ciebie wszystkie kanały rejestracji.

Obecnie trzecia przypominająca dawka szczepionki przeciw COVID-19 jest przeznaczona dla osób:

 • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
 • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
 • z zakażeniem wirusem HIV;
 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innymi lekami, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
 • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

We wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie nie mniej niż 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19 dodatkową dawkę stosuje się:

 • u osób powyżej 18. roku życia należy stosować szczepionki mRNA, czyli Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna,
 • u dzieci w wieku 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Rejestracja powyższej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r.


Mobilny Punkt szczepień przeciwko COVID-19 w Runowie Krajeńskim

18 września 2021r od godziny 14.00 do godziny 19.00.
Będzie można zaszczepić się szczepionką Jonson & Jonson oraz Pfizer.Dwa kolejne terminy Mobilnego Punktu Szczepień na terenie Gminy Więcbork:

5 września 2021r. Sołectwo Zabartowo – w ramach akcji #SzczepimySię z OSP Zabartowo


29 sierpnia 2021r – Sołectwo Witunia – małe boisko


15 sierpnia 2021r – Plac Jana Pawła II

Szczepimy się z OSP i KGW i wspieramy nasze organizacje

Od 29 lipca Powiat Sępoleński w porozumieniu z samorządami gmin z terenu powiatu realizuje cykl szczepień mobilnych na bazie Punktu Szczepień Powszechnych w Sępólnie Krajeńskim.

Praktycznie co weekend na terenie powiatu przy okazji festynu czy pikniku można się zaszczepić jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson – przeciw Covid-19.

Chcemy, aby mieszkańcy powiatu sępoleńskiego uzyskali odporność zbiorowiskową i jednocześnie byli wolni od różnych możliwych ograniczeń i obostrzeń  (gdyby pojawiła się czwarta fala koronawirusa) wynikających z nie zaszczepienia się. 

Mobilne stanowiska szczepienne są wspierane przez KGW i OSP. Mieszkańcy szczepiąc się na imprezie organizowanej przez dane KGW czy OSP wspierają finansowo dany podmiot i przyczyniają się do uzyskania przez nich dodatkowych środków finansowych.

PSP działa na podstawie porozumienia Starostwa Powiatowego z wszystkimi gminami z terenu powiatu oraz Podmiotem Medycznym Ars Medica – Michał Bryczkowski.

W najbliższych tygodniach planowane są następujące terminy szczepień jednodawkową szczepionką Jonson&Jonson:

15.08.2021 – godziny 14:00 – 19:00 – Więcbork Pl. Jana Pawła II – Gmina Więcbork – Szczepimy się z OSP Lubcza;
22.08.2021 – godziny 15:30 – 20:30 – Sośno Rynek – Gmina Sośno – Szczepimy się z OSP Sośno;
28.08.2021 – godziny 15:00 – 20:00 – Kamień Amfiteatr – Gmina Kamień Kraj. – Szczepimy się z OSP Witkowo;
29.08.2021 – godzina 14:00 – 19:00 – Witunia Gmina Więcbork – Szczepimy się z KGW Witunia;
4.09.2021 – godzina 14:00 – 19:00 – KGW Piaseczno – Gmina Sępólno Kraj. – Szczepimy się z KGW Piaseczno;
5.09.2021 – godzina 14:00 – 19:00 – KGW Wilkowo – Gmina Sępólno Kraj. – Szczepimy się z KGW Wilkowo;
19.09.2021 – godzina 14:00 – 19:00 – KGW Sośno – Gmina Sosno – Szczepimy się z KGW Sośno;

Ponadto dnia 26.08.2021 w godzinach 10:00 -13:00 punkt szczepień powszechnych będzie działał stacjonarnie w Inkubatorze Przedsiębiorczości ul. Przemysłowa 7a.


Harmonogram będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne terminy i lokalizacje.

źródło: https://www.powiat-sepolno.pl/1250,2021?tresc=20146

————————————————————————————————————

29 lipca w czwartek na targowisku Mój Rynek stanął Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień.

Każdy zainteresowany mógł się zaszczepić, bez konieczności wcześniejszej rejestracji, praktycznie przychodząc z ulicy. Do dyspozycji pełnoletnich mieszkańców była jednodawkowa szczepionka Jonson&Jonson. Dzieci od 12 roku życia mogły zaszczepić się pierwszą dawką szczepionki firmy Pfizer.

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Naszej Gminy. W ramach akcji #Szczepimy Się z OSP od godz. 8.00 do 12.00 zaszczepiono łącznie 105 osób w tym 10 szczepionką dwudawkową Pfizer.

Dla pierwszych 80 szczepiących się tego dnia osób czekały torby ekologiczne z logo Więcborka oraz akcji #SZCZEPIMY SIĘ.

———————————————————————————————————–


Szanowni Mieszkańcy, ponawiamy kampanię “Zaszczep się na wakacje” tym razem Powiatowy Mobilny Punkt Szczepień stanie na Targowisku “Mój Rynek” dnia 29 lipca 2021 w godz. od 8.00 do 12.00.

Pełnoletnie osoby zainteresowane będą mogły bez wcześniejszej rejestracji zaszczepić się szczepionką jednodawkową firmy  Jonson&Jonson.  W punkcie będzie można również zarejestrować dzieci w wielu od 12 roku życia oraz dorosłych  na szczepienie szczepionką firmy Pfizer.


#SzczepimySię z OSP

Ochotnicza Straż Pożarna włączaja się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Jednostki OSP, które zorganizują imprezy profrekwencyjne, mogą zdobyć nagrody pieniężne!

Liczymy na aktywność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. To jest bardzo ważna pomoc przy szczepieniu obywateli.

OSP będzie angażowało się w:

 • dowóz pacjentów do punktów szczepień,
 • organizację szczepień w domu pacjenta,
 • przygotowanie własnych punktów szczepień COVID-19.

Konkurs dla Ochotniczych Straży Pożarnych zawiera trzy elementy:

1. Premia na Start

2. Premia za Szczepienia OSP

3. OSP na Medal #SzczepimySię

Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Zdrowia.

Konkurs potrwa do końca października 2021 r.

źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osp

————————————————————————————————————–

Festyn #SzczepimySię z KGW

 1. KGW mogą otrzymać 8 tys. zł na pokrycie kosztów organizacji lokalnego Festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień przeciw COVID-19.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają akcję promocyjną do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku spełnienia wymogów ARiMR przekazuje środki na organizację wydarzenia.

Kwota dofinansowania 1 Festynu wynosi 8 tys. zł, a czas jego trwania nie może przekroczyć 3 dni.

W celu uzyskania dofinansowania, należy spełnić kilka podstawowych warunków:

 • zapewnienie możliwości szczepienia dla uczestników przez min. 5h dziennie, na podstawie umowy Koła Gospodyń Wiejskich z punktem szczepień (wzory umów są dostępne poniżej),
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej o organizowanym festynie,
 • zorganizowanie minimum 3 atrakcji dla uczestników wydarzenia z listy podanej przez ARiMR,
 • złożenie uproszczonego sprawozdania z przeprowadzonego wydarzenia.

Uwaga! Mapa z listą działających punktów szczepień i Mobilnych Jednostek Szczepień jest dostępna na stronie gov.pl/szczepimysie

Ważne terminy:

 • wnioski o dofinansowanie wydarzenia należy składać do 15 września 2021 r.,
 • festyny można organizować do 30 września 2021 r.

Uwaga! Pula środków na dofinansowanie Festynów jest ograniczona (40 mln zł), o przyznaniu środków decyduje kolejność składania wniosków. Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie maksymalnie 3 wydarzeń. 

2. Premia za Szczepienia KGW

Koła gospodyń wiejskich otrzymają premię za każdą osobę zaszczepioną pierwszą dawką podczas wydarzenia w wysokości:

 • 15 zł za zaszczepienie pierwszą dawką osoby w wieku poniżej 60 roku życia,
 • 30 zł za zaszczepienie pierwszą dawką osoby w wieku powyżej 60 roku życia.

Uwaga! Warunkiem otrzymania premii jest zaszczepienie minimum 100 osób pierwszą dawką w trakcie trwania wydarzenia. Pula środków na sfinansowanie premii jest ograniczona (30 mln zł), o przyznaniu środków zadecyduje kolejność wpływu kompletnych sprawozdań do ARiMR.

3. KGW na Medal #SzczepimySię

Ogólnopolski konkurs na najlepszych 1000 Festynów w Polsce według liczby zdobytych punktów za szczepienia.

Sposób liczenia punktów w konkursie:

 • 2 punkty za wykonanie szczepienia dla osoby w wieku powyżej 60 roku życia,
 • 1 punkt za wykonanie szczepienia dla osoby w wieku poniżej 60 roku życia.

Koła Gospodyń Wiejskich, których festyn zdobędzie dużo punktów mogą liczyć na atrakcyjne nagrody:

 • 100 tys. zł za 1. miejsce;
 • 50 tys. zł TOP 3;
 • 25 tys. zł dla TOP 10;
 • 10 tys. zł dla TOP 100;
 • 5 tys. zł dla TOP 500;
 • 1 tys. zł dla TOP 1000;

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaszczepienie minimum 100 osób pierwszą dawką podczas Festynu.

Liczba osób zaszczepionych podczas wydarzenia obliczana jest przez Centrum e-Zdrowia na podstawie wystawionych e-kart szczepień z numerem wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich danego koła gospodyń wiejskich w polu “Informacje dodatkowe”.

4. Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW

Dodatkowy element programu #SzczepimySię z KGW to konkurs na najładniejsze zdjęcie z Festynu promującego szczepienie przeciw COVID-19.

Najładniejsze zdjęcie zostanie wybrane w drodze głosowania, które będzie możliwe od 1 września przez stronę gov.pl/szczepimysie/kgw.

Najładniejsze zdjęcie zostanie wybrane w drodze głosowania, które będzie możliwe od 1 września przez stronę gov.pl/szczepimysie/kgw.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody!

Zwycięzcy:

 • 25 tys. zł za 1. miejsce;
 • 15 tys. zł TOP 3;
 • 5 tys. zł TOP 10;
 • 1,5 tys. zł TOP 100;

Program został opracowany dzięki współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Patronat honorowy nad programem wspierania szczepień #SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki. 

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od piątku 23 lipca  2021 r.do właściwego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs potrwa do końca września 2021 r. Podsumowanie nastąpi w październiku 2021 r. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w programie!

źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kgw

1. Festyn #SzczepimySię z KGW

KGW mogą otrzymać 8 tys. zł na pokrycie kosztów organizacji lokalnego Festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień przeciw COVID-19.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają akcję promocyjną do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku spełnienia wymogów ARiMR przekazuje środki na organizację wydarzenia.

Kwota dofinansowania 1 Festynu wynosi 8 tys. zł, a czas jego trwania nie może przekroczyć 3 dni.

W celu uzyskania dofinansowania, należy spełnić kilka podstawowych warunków:

 • zapewnienie możliwości szczepienia dla uczestników przez min. 5h dziennie, na podstawie umowy Koła Gospodyń Wiejskich z punktem szczepień (wzory umów są dostępne poniżej),
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej o organizowanym festynie,
 • zorganizowanie minimum 3 atrakcji dla uczestników wydarzenia z listy podanej przez ARiMR,
 • złożenie uproszczonego sprawozdania z przeprowadzonego wydarzenia.

Uwaga! Mapa z listą działających punktów szczepień i Mobilnych Jednostek Szczepień jest dostępna na stronie gov.pl/szczepimysie

Ważne terminy:

 • wnioski o dofinansowanie wydarzenia należy składać do 15 września 2021 r.,
 • festyny można organizować do 30 września 2021 r.

Uwaga! Pula środków na dofinansowanie Festynów jest ograniczona (40 mln zł), o przyznaniu środków decyduje kolejność składania wniosków. Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie maksymalnie 3 wydarzeń. 

2. Premia za Szczepienia KGW

Koła gospodyń wiejskich otrzymają premię za każdą osobę zaszczepioną pierwszą dawką podczas wydarzenia w wysokości:

 • 15 zł za zaszczepienie pierwszą dawką osoby w wieku poniżej 60 roku życia,
 • 30 zł za zaszczepienie pierwszą dawką osoby w wieku powyżej 60 roku życia.

Uwaga! Warunkiem otrzymania premii jest zaszczepienie minimum 100 osób pierwszą dawką w trakcie trwania wydarzenia. Pula środków na sfinansowanie premii jest ograniczona (30 mln zł), o przyznaniu środków zadecyduje kolejność wpływu kompletnych sprawozdań do ARiMR.

3. KGW na Medal #SzczepimySię

Ogólnopolski konkurs na najlepszych 1000 Festynów w Polsce według liczby zdobytych punktów za szczepienia.

Sposób liczenia punktów w konkursie:

 • 2 punkty za wykonanie szczepienia dla osoby w wieku powyżej 60 roku życia,
 • 1 punkt za wykonanie szczepienia dla osoby w wieku poniżej 60 roku życia.

Koła Gospodyń Wiejskich, których festyn zdobędzie dużo punktów mogą liczyć na atrakcyjne nagrody:

 • 100 tys. zł za 1. miejsce;
 • 50 tys. zł TOP 3;
 • 25 tys. zł dla TOP 10;
 • 10 tys. zł dla TOP 100;
 • 5 tys. zł dla TOP 500;
 • 1 tys. zł dla TOP 1000;

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaszczepienie minimum 100 osób pierwszą dawką podczas Festynu.

Liczba osób zaszczepionych podczas wydarzenia obliczana jest przez Centrum e-Zdrowia na podstawie wystawionych e-kart szczepień z numerem wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich danego koła gospodyń wiejskich w polu “Informacje dodatkowe”.

4. Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW

Dodatkowy element programu #SzczepimySię z KGW to konkurs na najładniejsze zdjęcie z Festynu promującego szczepienie przeciw COVID-19.

Najładniejsze zdjęcie zostanie wybrane w drodze głosowania, które będzie możliwe od 1 września przez stronę gov.pl/szczepimysie/kgw.

Najładniejsze zdjęcie zostanie wybrane w drodze głosowania, które będzie możliwe od 1 września przez stronę gov.pl/szczepimysie/kgw.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody!

Zwycięzcy:

 • 25 tys. zł za 1. miejsce;
 • 15 tys. zł TOP 3;
 • 5 tys. zł TOP 10;
 • 1,5 tys. zł TOP 100;

Program został opracowany dzięki współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Patronat honorowy nad programem wspierania szczepień #SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki. 

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od piątku 23 lipca  2021 r.do właściwego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs potrwa do końca września 2021 r. Podsumowanie nastąpi w październiku 2021 r. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w programie!

źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kgw

—————————————————————————————————————


Do wygranie zdrowie i … miliony złotych! Ruszają konkursy dla Gmin

Na ostatniej prostej gramy do jednej bramki. Stawka jest bardzo wysoka – nasze wspólne bezpieczeństwo. Zachęcamy do szczepień! Warto, przede wszystkim dla własnego zdrowia. Chcemy zaprosić także gminy do mobilizacji mieszkańców. Uruchamiamy konkursy, w których do wygrania są miliony złotych. Zwycięskie gminy będą mogły przeznaczyć nagrody na dowolny cel dotyczący przeciwdziałania pandemii.

Konkurs Nr 1: Gmina na Medal#SzczepimySię – 100 tyś. zł. dla pierwszych 500 gmin

W pierwszym konkursie zwyciężyć może aż 500 gmin, które osiągną poziom zaszczepiania na poziomie minimum 67 proc. mieszkańców. Nagroda to 100 tys. zł. Pieniądze z pewnością przydadzą się na wszelkie działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Najważniejsza jest mobilizacja! Zachęć sąsiadów, pomóż rodzicom i dziadkom w rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19. Zadbajcie o swoje zdrowie i pomóżcie Waszej gminie wygrać dodatkowe pieniądze!

Konkurs Gmina na Medal #SzczepimySię kończy się w momencie uzyskania przez 500 gmin poziomu 67 proc. zaszczepionych mieszkańców lub 31 grudnia 2021 r. Osoba zaszczepiona to mieszkaniec danej gminy, który otrzymał pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej.

Konkurs nr 2: Najbardziej odporna gmina – kilka kategorii i nawet 2 mln zł. do wygrania

Konkurs „Najbardziej Odporna Gmina” składa się z dwóch elementów i kilku kategorii.

Pierwszy element konkursu został podzielony na trzy kategorie ze względu na liczbę mieszkańców w gminach.

Kategoria: Małe Gminy: skierowana do gmin do 30 tys. mieszkańców. Do wygrania jest aż 1 mln zł – dla gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańcóww każdym z byłych 49 województw.

Kategoria: Średnie Gminy: skierowana do gmin z 30-100 tys. mieszkańców. Do wygrania po 1 mln zł dla 3 gmin w Polsce z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców.

Kategoria: Duże Gminy: skierowana do gmin powyżej 100 tys. mieszkańców. Do wygrania 1 mln zł dla gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w Polsce.

Ważne! Laureatami poszczególnych kategorii mogą być tylko te gminy, w których poziom wyszczepienia mieszkańców osiągnie minimum 50 proc.

źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/do-wygarnia-zdrowie-i-miliony-zlotych-ruszaja-konkursy-dla-gmin


Pieniądze, samochody i hulajnogi – 1 lipca rusza Loteria Narodowego Programu Szczepień

Każda pełnoletnia i w pełni zaszczepiona osoba ma szanse wygrać atrakcyjne nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Pieniądze, samochody i hulajnogi czekają na zwycięzców. Zaszczep się przeciw COVID-19 – to szansa na powrót do normalności oraz okazja na wygraną! Loteria wystartuje 1 lipca i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek skarbu państwa.

Zaszczep się i wygraj!

Wykonaj szczepienie przeciw COVID-19 dowolnym preparatem dostępnym w Polsce. Dzięki temu będziesz mógł zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień do 30 września i wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Pamiętaj, że wygrana jest możliwa przy pełnym zaszczepieniu.

Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 zajmuje tylko chwilę. Zapisz siebie lub kogoś bliskiego przez:

 • bezpłatną infolinię 989
 • pacjent.gov.pl
 • SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333
 • pobliski punkt szczepień

Zasady loterii – zarejestruj się przez Internetowe Konto Pacjenta lub zadzwoń na 989

Loteria potrwa od 1 lipca do 30 września 2021 r. Udział w Loterii jest bardzo prosty. Wystarczy komputer lub telefon z dostępem do Internetu oraz ukończony 18. rok życia. Zarejestruj się na swoim IKP przez stronę www.pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989 i wyraź zgodę na udział w Loterii do 30 września.

Warto sprawdzić czy na IKP jest nasz aktualny numeru telefonu komórkowego. Na ten numer przyjdzie powiadomienie SMS w przypadku wygranej. Zwycięzcy otrzymają także wiadomość SMS z PKO BP z kodem umożliwiającym wypłatę nagrody z bankomatu. Pieniądze będzie można wypłacić także w oddziale PKO BP.

Zarejestrowałeś się? Jesteś o krok od wygranej!

Każda osoba w pełni zaszczepiona ma cztery szanse na nagrody: 1 nagroda natychmiastowa, 1 nagroda tygodniowa, 1 nagroda miesięczna oraz 1 nagroda finałowa. Sprawdź co możesz wygrać:

Nagrody natychmiastowe – codziennie do wygrania:

– nagrody pieniężne o wartości 200 zł przyznawane co 500 uprawnionej osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie. Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi ponad 14 mln zł.

Nagrody tygodniowe – 12 losowań w każdą środę:

– 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. złotych

– 720 hulajnóg elektrycznych marki Segway-Ninebot

Nagrody miesięczne – 3 losowania w okresie trwania loterii:

– 6 nagród pieniężnych w wysokości 100 tys. złotych

– 6 samochodów osobowych Toyota Corolla

Nagrody finałowe – losowanie 6 października:

– 2 nagrody pieniężne w wysokości 1 mln zł

– 2 samochody osobowe Toyota C-HR

W przypadku losowań (tygodniowych, miesięcznych, finałowego) wyłonienie laureatów odbywa się za pomocą certyfikowanego urządzenia losującego. Zwycięzcy nagród zostaną poinformowani o wygranej w przeciągu 2 dni roboczych od dnia losowania.

Organizatorem loterii jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Szczegóły dotyczące loterii, w tym terminy losowań oraz regulamin, dostępne będą od 1 lipca na www.gov.pl/szczepimysie/loteria

Szczepienia w Polsce – odpowiedzialność każdego z nas

Mamy już ponad 27 mln wykonanych szczepień. Pierwszą dawkę przyjęło 16 mln osób a w pełni zaszczepionych jest już ponad 11 mln obywateli. Pamiętaj, że szczepienie pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. Stale podkreślamy, że pandemia jeszcze się nie skończyła, a koronawirus wciąż jest niebezpieczny. Zachowajmy czujność i bądźmy odpowiedzialni. Zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19 i bądź bezpieczny. Wspólnie możemy uniknąć IV fali koronawirusa.

źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/1-lipca-rusza-loteria-narodowego-programu-szczepien


Mobilne Jednostki Szczepień

To kolejna, bardzo dogodna forma – w tym przypadku szczepionka może przyjechać np. do Twojego domu. Mobilna Jednostka Szczepień (MJS) to bowiem profesjonalista medyczny, który wykonuje szczepienia indywidulanie, w ramach Narodowego Programu Szczepień. Zatem to lekarz, felczer, ratownik medyczny, położna lub pielęgniarka, który współpracuje z konkretnym punktem szczepień i spełnia wymogi m.in. Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, czy Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych – zatem gwarantuje bezpieczeństwo i profesjonalizm wykonanej usługi. Mobilne Jednostki Szczepień również oferują jednodawkową wakcynę firmy Johnson&Johnson.

Obecnie w kraju działa blisko 60 takich jednostek. Skorzystanie z tej formy szczepień jest bardzo proste i wygodne. Zainteresowanych odsyłamy do mapy punktów szczepień na stronie gov.pl/szczepimysie. Tu znajdziecie najbliższy Wam MJS oraz dane kontaktowe. Wystarczy zadzwonić i umówić się na szczepienie.

Więcej o Mobilnych Jednostkach Szczepień przeczytacie TUTAJ.

Wyjazdowe punkty szczepień

To forma przeznaczona tylko dla tych pacjentów, którzy z uwagi na zły stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie dotrzeć np. do punktu szczepień. Często to osoby z obniżoną odpornością, dlatego tym bardziej powinny się chronić przed niebezpieczeństwem ze strony Covid-19. Tę ochronę daje szczepionka.

Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień, wystarczy:

 1. zadzwonić do swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej;
 2. lekarze rodzinni lub pielęgniarki przyjmą zgłoszenie pacjenta lub opiekuna;
 3. jeśli stan zdrowia zgłoszonej osoby kwalifikuje się do szczepienia w domu – przychodnia POZ przekaże informację do wyjazdowego punktu szczepień;
 4. po otrzymanym zgłoszeniu punkt wyjazdowy zarejestruje pacjenta na szczepienie oraz wskaże termin;
 5. te informacje przekaże choremu lub jego opiekunowi, a w umówionym terminie przyjedzie do pacjenta i wykona szczepienie.
   

Więcej o wyjazdowych punktach szczepień przeczytasz także na gov.pl/szczepimysie – TUTAJ.

Wybierz dogodną dla Ciebie formę i dołącz do zaszczepionych!

To już naprawdę Ostatnia Prosta – przekonujemy razem ze sportowcami i aktorami – ambasadorami nowej, rządowej kampanii promującej szczepienia. Żeby ponownie nie musieć zwalniać, na ostatniej prostej warto się zaszczepić. To mnóstwo korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Szczepionka daje sporą swobodę w podróży. Już teraz w pełni zaszczepieni mogą pobrać Unijny Certyfikat Covid, który znacznie ułatwia poruszanie się po krajach Unii Europejskiej. Ale najważniejsze są korzyści zdrowotne. Covid-19 zabił do tej pory ponad 3,5 mln osób na całym świecie, a wielu chorym mocno popsuł zdrowie. Szczepionka to aktualnie najlepsza ochrona przed groźnym wirusem. Warto z niej skorzystać już dziś. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-mobilne—sprawdz-jak-latwo-dostac-szczepionke-przeciw-covid-19

——————————————————————————————————————-

Grafika: w środku koło z niebieskim obramowaniem z kodem Unijny Certyfikat Covid. Po boku ikona uśmiechniętego mężczyzny z brodą, ubranego w białą koszulę, pomarańczową kamizelkę i czarny krawat, oraz ikony smartfona, laptopa, mapy.

Unijny Certyfikat COVID

Rozporządzenie dotyczące Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) będzie stosowane w Unii Europejskiej od 1 lipca. Mimo to, wszystkie państwa członkowskie, które przeszły testy techniczne i są gotowe do wydawania oraz weryfikacji certyfikatów, mogą już zacząć korzystać z systemu na zasadzie dobrowolności. Polska jest w tym gronie.

Unijny Certyfikat COVID ułatwi podróżowanie po Unii Europejskie. Nic więc dziwnego, że wiele osób chce go mieć. Jak go zdobyć, kto może to zrobić i gdzie go znaleźć? Wyjaśniamy!

W tym momencie jest tylko jedno miejsce, z którego można pobrać Unijny Certyfikat COVID.

To Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Certyfikat znajdziecie po zalogowaniu się (np. profilem zaufanym), w zakładce „Certyfikaty” (znajdziecie ją na dole strony). Będąc tam wystarczy wybrać rodzaj certyfikatu i kliknąć „Pobierz kod QR”. Później wystarczy zapisać dokument na swoim urządzeniu lub wydrukować.

WAŻNE! Certyfikat mogą pobrać tylko osoby, które:

 • są w pełni zaszczepione – otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki lub
 • otrzymały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godzin) lub
 • wyzdrowiały po COVID-19 (certyfikat jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

Jeśli jesteście w jednej z tych grup – już dziś możecie pobrać swój Certyfikat.

Tak jak wspominaliśmy na początku – rozporządzenie dotyczące Unijnych Certyfikatów COVID będzie stosowane w Unii Europejskiej od 1 lipca. Przed tym terminem pojawią się nowe możliwości pobrania dokumentu. Certyfikaty pojawią się w aplikacjach IKP oraz naszej – mObywatel.

Co jest w telefonie?

Kto zna i ma naszą aplikację może teraz zapytać – ale przecież w mObywatelu już jest certyfikat o zaszczepieniu? To prawda, ale nie jest to unijny certyfikat (UCC), a krajowe zaświadczenie. Takie zaświadczenie pobrało już z naszej aplikacji ponad pół miliona użytkowników!

Do 25 czerwca pojawi się aktualizacja naszej aplikacji, a wraz z nią – zamiast krajowych zaświadczeń pojawią się uznawane w krajach Unii Europejskiej Certyfikaty COVID. Od tego momentu swój Certyfikat będziecie mieli zawsze pod ręką, razem z innymi dokumentami, w aplikacji mObywatel. Wybierając się na wakacje w UE, wystarczy że na ekranie swojego telefonu pokażecie dostępny tam kod QR.

Żeby było jeszcze prościej – przygotowaliśmy odpowiedzi na 10 najczęściej pojawiających się pytań. Przeczytajcie i wszystko będzie jasne.

Czy certyfikat obecnie dostępny w aplikacji mObywatel jest akceptowany podczas kontroli granicznej

Teraz w aplikacji mObywatel znajdziecie krajowe zaświadczenie o zaszczepieniu. Mogą je pobrać osoby w pełni zaszczepione, czyli takie, które przyjęły obie dawki szczepionki lub jednodawkową szczepionkę. Obecnego certyfikatu – ze względu na brak obowiązujących międzynarodowych regulacji prawnych – nie można stosować podczas odprawy granicznej.

Unijny Certyfikat COVID (UCC), uznawany podczas kontroli granicznej, pojawi się w mObywatelu (wraz z tłumaczeniem na język angielski) do 25 czerwca. To nie za późno – rozporządzenie dotyczące UCC zacznie obowiązywać w UE 1 lipca.

Czy certyfikat dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta jest akceptowany podczas kontroli granicznej?

Nie ma takiej gwarancji – kraje UE nie są jeszcze zobowiązane do uznawania tego dokumentu. Mogą, ale nie muszą tego robić. Niepewność zniknie 1 lipca – wtedy zaczną obowiązywać unijne przepisy regulujące tę kwestię. 

Kiedy w aplikacji mObywatel zostanie opublikowany Unijny Certyfikat COVID (UCC)?

Unijny Certyfikat COVID w aplikacji mObywatel będzie dostępny około 25 czerwca.

Czy dostępny obecnie w aplikacji mObywatel kod może służyć do okazania statusu ozdrowieńca lub negatywnego wynik testu na obecność koronawirusa?

Nie. Dostępny w mObywatelu kod nie zawiera takich informacji, jest powiązany z krajowym certyfikatem potwierdzającym jedynie przyjęcie pełnej dawki szczepienia. Unijny certyfikat, wraz z tłumaczeniem na język angielski, dostępny będzie w mObywatelu około 25 czerwca.

Potrzebuję informacji o szczepieniu w języku angielskim, by pokazać ją na granicy. Czy w mObywatelu znajdę takie informacje?

Jeszcze nie, około 25 czerwca – tak. Dostępne obecnie w mObywatelu zaświadczenie o zaszczepieniu jest dokumentem krajowym. Unijny certyfikat potwierdzający szczepienie (wraz z tłumaczeniem na język angielski) pojawi się w mObywatelu do 25 czerwca.

Potrzebuję informacji o wykonanym teście lub statusie ozdrowieńca. Czy w mObywatelu znajdę takie informacje?

Obecnie dostępne w mObywatelu zaświadczenie jest dokumentem krajowym i zawiera wyłącznie potwierdzenie otrzymania pełnej dawki szczepienia. Unijny certyfikat z informacją o teście i / lub statusie ozdrowieńca, wraz z tłumaczeniem na język angielski, będzie dostępny w mObywatelu około 25 czerwca.

Gdzie znajdę aktualne informacje o dokumentach niezbędnych przy podróży do jednego z krajów UE?

Stale aktualizowane informacje znajdziesz na stronie: https://reopen.europa.eu/pl

Czy obcokrajowcy lub osoby bez ważnego dowodu osobistego mogą pobrać aplikację mObywatel, a w niej obecne już krajowe zaświadczenie o zaszczepieniu, a później Unijny Certyfikat COVID?

Nie. Aplikacja mObywatel jest dostępna wyłącznie dla osób z polskim obywatelstwem, posiadających ważny dowód osobisty.

W jaki sposób obcokrajowiec lub osoba bez ważnego dowodu osobistego może otrzymać aktualny certyfikat?

Certyfikat powinien być wydany (w formie wydruku) w przychodni realizującej Twoje szczepienie. Certyfikat jest dostępny natychmiast po otrzymaniu pełnej dawki szczepienia.

Skąd pobrać aplikację mObywatel?

Więcej informacji o Unijnym Certyfikacie COVID na https://www.gov.pl/certyfikat

źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/unijny-certyfikat-covid–kiedy-go-szukac-w-telefonie

——————————————————————————————————————–

Pierwsze szczepienia dzieci już 7 czerwca – na razie w punktach szczepień

Obecnie dzieci w wieku od 12 lat mogą być szczepieni preparatem firmy Pfizer. Uczniowie w wieku od 12 do 18 lat to grupa 2,58 mln osób, kształcąca się w sumie w 24 tys. szkołach i innych placówkach oświatowych.

Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła w piątek 28 maja wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech na dzieci w wieku od 12 do 15 lat, natomiast działająca przy premierze Rada Medyczna wydała pozytywną rekomendację w tym temacie w poniedziałek 31 maja.

Szczepienia dzieci od 12. roku życia rozpoczną się za kilka dni – 7 czerwca.  – Po analizie i wymianie opinii z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki ustaliliśmy, że na razie dzieci będą szczepione w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych – poinformował pełnomocnik ds. szczepień, szef KPRM Michał Dworczyk.

– Toczą się badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku od 7 do 12 lat.  Wyniki mają być znane we wrześniu. Jeśli będą one pozytywne, to rząd również w oparciu o rekomendację Rady Medycznej przy prezesie Mateuszu Morawieckim będzie decydował o dopuszczeniu tej grupy dzieci do szczepień – dodał Michał Dworczyk.

Po wakacjach planowane szczepienia w szkołach

Od czerwca do końca wakacji dzieci będą mogły korzystać z istniejących już form i punktów szczepień, natomiast we wrześniu planowane jest uruchomienie akcji szczepień w placówkach oświatowych. –

Już w czerwcu rozpoczniemy akcję informacyjną w szkołach – zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Od 6 do 10 września dyrektorzy placówek będą zbierali kwestionariusze medyczne od zainteresowanych szczepieniami uczniów, natomiast w okresie 13 – 17 września planowana jest już akcja szczepień. Jak zawsze przyjęcie antidotum przeciwko Covid-19 będzie bezpłatne i dobrowolne. – Akcja szczepień w szkołach będzie uzależniona od zainteresowania – dodał minister Czarnek.

źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wkrotce-rusza-szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia

——————————————————————————————————————–

Loteria, rywalizacja i szczepienia dla osób 70+ w domu – kolejne zachęty do szczepień przeciw COVID-19

Już ok. 50% pełnoletnich osób w Polsce zarejestrowało się lub przyjęło szczepionkę przeciw Covid-19. Zapraszamy pozostałych! Teraz dostać szczepionkę będzie jeszcze łatwiej.

–  Kończy się ten etap, kiedy największym wyzwaniem było dla nas pozyskanie szczepionek. Wyzwaniem coraz większym będzie przekonanie Polaków do tego, żeby się szczepić. To jest wyzwanie dla nas wszystkich. Tylko zaszczepienie jak największej części populacji pozwoli zwyciężyć Covid-19 – powiedział szef KPRM i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk podczas prezentacji nowych rozwiązań w Narodowym Programie Szczepień (NPS).

Szczepionka coraz bliżej Ciebie

75% osób powyżej 70. roku życia przyjęło lub zarejestrowało się już na szczepienie przeciw Covid-19. W grupie 69 – 60 lat mamy współczynnik na poziomie 64%, 59 – 50 lat – 53%.

– Wyniki spadają w kolejnych rocznikach, ale pamiętajmy, że rejestracja dla tych grup wiekowych ruszała później – zaznaczył Michał Dworczyk. Jak dodał: – Każdego dnia rejestruje się ponad 200 tys. osób. Cały czas ta dynamika zapisów się utrzymuje.

Rząd chce przekonać nieprzekonanych do szczepień. 14 maja wystartowała nowa kampania profrekwencyjna „Ostatnia prosta”. Niebawem wprowadzone zostaną kolejne ułatwienia.

Nowe rozwiązania w Narodowym Programie Szczepień

 • Od 15 czerwca wojewodowie zapewnią mobilne punkty szczepień podczas imprez masowych (na wzór akcji Zaszczep się w majówkę).
 • Od 1 lipca będzie można przyjąć II dawkę szczepionki w dowolnym, wybranym przez siebie punkcie.
 • Bezpośredni kontakt z osobami 70+. Do seniorów zadzwonią konsultanci, którzy zaoferują możliwość szczepienia przez zespół wyjazdowy. To znaczy, że zainteresowani nie będą musieli wychodzić z domu, żeby przyjąć preparat przeciw Covid-19.
 • Osoby niepełnosprawne będą miały lepszy dostęp do Narodowego Programu Szczepień.
 • Do promocji szczepień w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniora dołączy 100 organizacji i środowisk młodzieżowych.

Loteria Narodowego Programu Szczepień

Nagrody pieniężne, samochody hybrydowe, hulajnogi i inne cenne nagrody rzeczowe czekają na zwycięzców Loterii Narodowego Programu Szczepień. Loteria wystartuje 1 lipca i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek skarbu państwa. Do realizacji tego projektu będą mogły dołączyć również samorządy. Każdy uczestnik będzie miał aż cztery szanse na wygraną:

 • natychmiastową – co 2000 osoba wygra 500 złotych;
 • cotygodniową – do wygrania będą nagrody pieniężne (2x po 50 tys. złotych) oraz hulajnogi elektryczne i vouchery;
 • comiesięczną – do wygrania będą nagrody pieniężne (2x po 100 tys. złotych) i samochody hybrydowe;
 • finalną – na dwóch zwycięzców czekają nagrody: po 1 mln złotych plus samochód hybrydowy.

Szczegóły dotyczące Loterii Narodowego Programu Szczepień zostaną przedstawione wkrótce.

Współpraca z samorządami – dla najlepszych nagrody

Ducha zdrowej rywalizacji rzą chce także wprowadzić do samorządów, ale również realnie wesprzeć gminy w realizacji Narodowego Programu Szczepień. Każda gmina otrzyma od rządu od 10 tys. do 40 tys. złotych na organizację lub promocję szczepień. Wielkość kwoty uzależniona będzie od liczby mieszkańców.

Rząd wyróżni także te gminy, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności. Przekaże:

 • 100 tys. złotych dla pierwszych 500 gmin, które osiągną poziom 75% zaszczepienia swoich mieszkańców,
 • 1 mln złotych dla gmin na terenie każdego z byłych 49 województw, które osiągną najwyższy wskaźnik wyszczepialności mieszkańców,
 • 2 mln złotych dla gminy, która osiągnie najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce.

Otrzymanie pieniądze gminy będą mogły przeznaczyć na dowolny cel.

Bardzo dobra ocena Narodowego Programu Szczepień – dziękujemy!

Aż 71% Polaków pozytywnie ocenia działania rządu związane z akcją szczepień przeciw Covid-19 – to wynik najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). – Traktujemy to jako docenienie pracy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych – wszystkich zaangażowanych osób – podkreślił Michał Dworczyk.

 Z tej samej ankiety wynika również, że niemal 70 proc. ankietowanych zaszczepiło się już przeciw COVID-19 lub chce to zrobić w nadchodzącym czasie. To również bardzo dobra informacja.

Przeczytaj więcej o rekordowym poparciu dla NPS!

Do tej pory w Polsce wykonano ponad 18 mln szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 5 mln 700 tys. osób.

źródło: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/loteria-rywalizacja-gmin-i-szczepienia-dla-osob-70-w-domu–kolejne-zachety-do-szczepien-przeciw-covid-19

Od poniedziałku, 17 maja, rusza rejestracja na szczepienia dla młodzieży w wieku 16 i 17 lat.

Już 17 maja, zostanie otwarta rejestracja dla osób powyżej 16. roku życia. Oznacza to, że w poniedziałek e-skierowania zostaną wystawione osobom, które do 17 maja 2021 r. skończyły 16 lat oraz wszystkim osobom z rocznika 2004.

Co z osobami z rocznika 2005, które 16 lat skończą dopiero w nadchodzących tygodniach? E-skierowania będą wystawiane wraz z ukończeniem 16 lat – raz w tygodniu, w poniedziałki. Jeśli więc 16. urodziny będziesz obchodził np. 19 maja, to Twoje e-skierowanie będzie wystawione w poniedziałek 24 maja. Wtedy też będziesz mógł zapisać się na termin i godzinę szczepienia przeciw COVID-19.

Dzięki uruchomieniu szczepień dla osób niepełnoletnich, osoby z rocznika 2003 nie muszą już czekać z rejestracją do dnia ukończenia 18 lat. Od poniedziałku wszystkie osoby z rocznika 2003 będą miały wystawione e-skierowanie i będą mogły zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19.

Proces szczepień młodzieży – kwestionariusz i zgoda opiekuna

16 i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić formularzKwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Możesz to zrobić w domu – kwestionariusz jest dostępny do pobrania i wydruku tutaj. Zachęcamy do tego rozwiązania! Wcześniej uzupełniony i podpisany kwestionariusz oraz zgoda, to brak konieczności obecności rodzica podczas szczepienia.

Ważne! Kwestionariusz wypełnia zarówno osoba szczepiona, jak i rodzic lub opiekun prawny nastolatka.

Jeśli do Punktu Szczepień przyjdziesz bez wypełnionego formularza – dostaniesz go do wypełnienia w placówce. W takiej sytuacji osoba niepełnoletnia musi przyjść na szczepienie z rodzicem lub opiekunem prawnym, który wyraża zgodę na zaszczepienie.

źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rozszerzamy-narodowy-program-szczepien-od-poniedzialku-rusza-rejestracja-dla-mlodziezy-powyzej-16-roku-zycia

Krócej poczekasz na drugą dawkę szczepionki

Od 17 maja szczepienie ozdrowieńców odbędzie się po 30 dniach od daty otrzymania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Wcześniej trzeba było odczekać aż 90 dni.

Szczepienie ozdrowieńców po 30 dniach od daty otrzymania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

Również od 17 maja zostanie skrócony czas podawania drugiej dawki szczepionek. Największe zmiany dotyczą szczepionki AstraZeneca, gdzie okres pomiędzy szczepieniami zmieni się – z blisko 3 miesięcy do 5 tygodni.

Zgodnie ze stanowiskiem Rady Medycznej podjęliśmy decyzję o skróceniu okresu między podaniem drugiej dawki szczepionki: Moderna z 42 dni do 35 dni, Pfizer z 42 dni do 35 dni, AstraZeneca z 84 dni do 35 dni. Zmiana wejdzie w życie od 17 maja. Podyktowana jest dostępnością szczepionek – powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

——————————————————————————————————————–

Rejestracja poszczególnych grup wiekowych

Rejestracja przebiega zgodnie harmonogramem:

 • 7 maja – roczniki 1994-1996,
 • 8 maja – roczniki 1997-1999,
 • 9 maja – roczniki 2000-2003.

Od 4 maja dostępna jest rejestracja dla osób w wieku 18-29 lat, które wypełniły formularz dostępny w I kwartale tego roku

10 maja ruszy rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 dla wszystkich chętnych.

Ważne! Osoby z konkretnych roczników mogą zapisywać się na szczepienie nie tylko we wskazanych wyżej datach, ale też i w każdym kolejnym dniu.

Jesteś przewlekle chory? Nie zwlekaj i zaszczep się przeciw COVID-19 Chcemy, żeby osoby przewlekle chore, które są najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby COVID-19 lub śmierć z jej powodu, były zaszczepione jak najszybciej. Dlatego nie zwlekaj i zaszczep się przeciw COVID-19.

Jeśli jesteś pacjentem:

 • dializowanym z powodu przewlekłej niewydolności nerek,
 • z chorobą nowotworową, u którego po 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
 • z chorobą nowotworową, ale przed rozpoczęciem leczenia,
 • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u którego prowadzi się leczenie immunosupresyjne,
 • oczekującym na przeszczep,
 • poddawanym przewlekłej wentylacji mechanicznej,

możesz się zaszczepić priorytetowo. Kliknij tutaj i dowiedz się, na jakich zasadach odbywa się szczepienie osób przewlekle chorych

Jak się zarejestrować na szczepienie? Jeżeli jest już Twój etap rejestracji, masz 4 możliwości zapisu na szczepienie

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie – jeśli podałeś numer telefonu – otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

Poprzez e-rejestrację możesz zarejestrować się na dwa sposoby – za pomocą Profilu Zaufanego (to pełna rejestracja) i bez użycia Profilu Zaufanego (to szybka ścieżka).

I. Pełna rejestracja z Profilem Zaufanym

Wymaga zalogowania się przez Profil Zaufany. System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni, albo skorzystaj z tzw. szybkiej rejestracji.

Kliknij i zarejestruj się.

II. Szybka rejestracja bez Profilu Zaufanego

Możesz skorzystać z szybkiej ścieżki rejestracji na szczepienie – bez logowania się przez Profil Zaufany. Wystarczy, że podasz swój numer PESEL, nazwisko i numer telefonu, a zaproponujemy ci termin i miejsce szczepienia.

Wejdź na stronę Zarejestruj się na szczepienie i przejdź na stronę e-rejestracji. Wybierz jedną z dwóch ścieżek: „szybka rejestracja”. Wpisz dane i kliknij „Zarejestruj się”. Otrzymasz wiadomość SMS z kodem. Wpisz kod w okienko, które pojawiło się po kliknięciu Zarejestruj się. Po zapisaniu się na termin szczepienia, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie z systemu e-zdrowie.

UWAGA! Szybka ścieżka służy tylko do umawiania terminu szczepienia – nie możesz go jednak w ten sposób zmienić lub anulować.

Jeśli dane nie będą się zgadzały, zobaczysz komunikat “Rejestracja nie jest możliwa”. Może się tak zdarzyć jeśli:

•    np. podasz błędnie nazwisko lub PESEL
•    nie masz przy sobie telefonu i nie możesz podać kodu,
•    nie podasz wszystkich potrzebnych danych,
•    nie masz wystawionego e-skierowania.

3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień – skontaktuj się z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są tutaj.

Mieszkańcy Gminy Więcbork będą mogli się zaszczepić w trzech punktach na terenie Więcborka oraz Punkcie Szczepień Powszechnych w Sępólnie Krajeńskim.

Centrum Medyczne FAMILIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ul. Mickiewicza  17

89-410 Więcbork

Numer telefonu   52 5225050

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00

NZOZ “ARS MEDICA” Poradnie Specjalistyczne s.c. Dominika i Michał Bryczkowscy

u. Gdańska  13

89-410 Więcbork

Numer telefonu  52 3898386

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 9.00 do godz. 18.00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Provita Sp. z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 2A

89-410 Więcbork

Numer telefonu  52 3897101

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 8.00 do godz.18.00

Punkt Szczepień Powszechnych – Inkubator Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim, ul. Przemysłowa 7a, (parter budynku).

tel. 783-521-854

tel. 783-521-856

tel. 783-521-857

tel. 783-521-858

Rejestracja będzie czynna w dni robocze (poniedziałek – piątek) od 8:30 do 15:30

4. Wyślij SMS

Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Wysyłając SMS pod jeden z wyżej wskazanych numerów (oba numery prowadzą do jednego systemu), połączysz się z systemem, który pokieruje Cię krok po kroku. Najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty.

Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.

Sprawdź szczegóły dotyczące rejestracji przez SMS – kliknij.

W związku z nadchodzącą rejestracją kolejnej grupy wiekowej (roczniki 2000-2003) informujemy, iż zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem skierowania wystawione zostaną wszystkim osobom, które do 9 maja bieżącego roku ukończyły 18. rok życia.

Rada Medyczna opublikuje w nadchodzącym tygodniu stanowisko dot. szczepień pacjentów powyżej 16. roku życia. W przypadku pozytywnej rekomendacji zastosujemy adekwatne rozwiązania umożliwiające rejestrację i szczepienie osób w wieku 16 – 17 lat.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-rejestracji-na-szczepienia-dla-osob-ktore-ukonczyly-18-rok-zycia

Print Friendly, PDF & Email
Od 10 maja ułatwienia w punktach szczepień dla osób z niepełnosprawnościami
Życzenia

Wielkość czcionki
Kontrast