Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)

 

 

 

 

Burmistrz Więcborka informuje, że zakończyła się ocena formalno  – merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” oraz „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie”. Oba projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach  Działania 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania: 4 520 476,64 zł co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

Zdjęcie podglądowe pochodzi ze strony:

www.muratordom.pl  

Agnieszka i Marek Sterniccy

Print Friendly, PDF & Email
Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego z wizytą w Więcborku
Przebudowa drogi gminnej

Wielkość czcionki
Kontrast