Utylizacja azbestu

Burmistrz Więcborka informuje, iż ogłasza nabór wniosków mieszkańców gminy Więcbork na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (70%)         i środków Gminy Więcbork (30%).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2017r.

Wniosek można pobrać
ze strony internetowej https://wiecbork.pl/ lub w Urzędzie Miejskim
w Więcborku, pokój nr 21. Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Osoby do kontaktu: Tomasz Fifielski, Patrycja Szrajda: (052) 3895220
lub 608-041-665.

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast