Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/zarzadzenie-nr-0050-7-2020-burmistrza-wiecborka-z-dnia-15-stycznia-2020-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonanie-zadan-publicznych-w-zakresie-kultury-kultury-fizycznej-sportu/

Print Friendly, PDF & Email
Więcbork świętował 100- lecie powrotu do granic RP
Zapraszamy na obchody 100 - lecia powrotu Więcborka do RP

Wielkość czcionki
Kontrast