Samorząd

8 marca 1990 roku, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Ustawa ta, wspólnie z innymi uchwalonymi wówczas aktami prawnymi, zapoczątkowała jedną z najważniejszych reform ustrojowych w powojennej Polsce. Reformę, która bezpośrednio wpłynęła na obraz polskich wsi i miast, przedkładając się na życie każdego z ich mieszkańców. Dzisiejsza Polska nie wyglądałaby tak jak obecnie, gdyby nie scedowanie spraw najważniejszych jednostkom samorządu terytorialnego i powierzenie obowiązku zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych.

 

Reforma ta nie powiodłaby się bez zaangażowania i pasji samorządowców, którzy na przestrzeni ostatnich 25 lat pełnili funkcje w organach stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Bez ich ciężkiej pracy każdego dnia na rzecz społeczności lokalnych, nawet najbardziej wzniosłe wizje nie zostałyby wdrożone w życie. Przez ten okres przeżywali swoje radości, wzloty ale także porażki i niejednokrotnie bolesne upadki.

Dzisiejszy Więcbork to efekt determinacji w osiąganiu celów, a także wspólny powód do dumy i satysfakcji. Dorobek ostatniego ćwierćwiecza stawia przed nami nowe wyzwania, wskazuje kierunki działań na najbliższe lata i mobilizuje do pracy na rzecz rozwoju naszej gminy, kierując się przesłaniem „działajmy razem, wspólnie dla przyszłości!”.

 

Trochę historii …

Dożynki Gminne – Sypniewo 1991 rok. Na zdjęciu m.in. burmistrz A. Chrzanowski oraz proboszcz parafii więcborskiej ks. F. Gabor.

Rozgrywki międzyzakładowe w piłce nożnej, 8 sierpnia 1993 rok. Na zdjęciu burmistrz A. Chrzanowski wręcza puchar zwycięskiej drużynie.

 

Otwarcie nowego lokalu Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej – 06.05.1996 rok. Przecięcia wstęgi dokonał wojewoda bydgoski W. Olszewski i dyrektor M. Kołata.

 

Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych- Więcbork 1997 rok.

 

Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa miasta i gminy Więcbork Papieżowi Janowi Pawłowi II, Castel Gandolfo – 25.08.2002 rok.

Więcbork 2003r. – zjazd Więcborczan

Bal sportu i kultury. Rycerze 2005r.

IV Wojewódzki Festiwal Piosenki Folklorystycznej i Biesiadnej dla Osób Niepełnosprawnych. Więcbork – czerwiec 2014 rok.

Otwarcie rynku miejskiego – Więcbork 3 maja 2014 r.. Przecięcia wstęgi dokonuje (od lewej) przedstawiciel firmy SKANSKA P. Dąbrowski, Przewodniczący Rady Miejskiej J. Kujawiak, Poseł na Sejm RP I. Kozłowska, Burmistrz P. Toczko.

 

XXXIII Bieg Wiosny – Więcbork 2015. Od lewej Zastępca Dyrektora MGOPS Izabela Szmaglinska, najstarszy uczestnik Jan Żerdziński, najmłodsza uczestniczka Julia Masztakowska, Burmistrz Waldemar Kuszewski.

 

XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego Rio – Chełmno 2016.

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast