Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury


Trwają prace związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budynek ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku.

Celem projektu jest  ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych LSR.

W wybudowanym obiekcie planuje się organizację zajęć dla osób w wieku poprodukcyjnym oraz dla młodzieży zachęcających do większej aktywności społecznej oraz przeprowadzenie szkoleń i zajęć dla osób poszukujących pracy.

Postęp prac budowlanych dokumentacja fotograficzna- 09.10.2020r.

Postęp prac budowlanych dokumentacja fotograficzna- 26.08.2020r.

Poniżej inwestycja w obiektywie:


Dokumentacja fotograficzna wykonana przed realizacją inwestycji


Podpisanie umowy

Dnia 14 lipca 2020 r. została podpisana umowa na zadanie: „Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie”.

Wykonawcą niniejszej inwestycji jest Pan Grzegorz Mróz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych “GRAC-BUD” Grzegorz Mróz z siedzibą w m. Ostrowo, gm. Mrocza.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmujące przebudowę Wiejskiego Domu Kultury                   w Sypniewie (WDK), w skład którego wchodzą roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku po przebudowie:

  1. powierzchnia zabudowy – 490,16m2,
  2. kubatura – 1056,76m3,
  3. wysokość budynku w kalenicy – do 6,03m,
  4. dach mieszany: dwuspadowy i płaski, pokrycie papa wierzchniego krycia ognioodporna,
  5. obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Gmina Więcbork ubiega się o dofinansowanie zadaniaw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 7. Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych lokalnymi strategiami rozwoju, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast