Rada Miejska

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
ANNA ŁAŃSKA

PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE WNIOSKÓW I SKARG
W DRUGI I CZWARTY WTOREK MIESIĄCA OD GODZ. 15.30 DO GODZ. 17.00

(biuro nr 22, II piętro UM Więcbork)

 

SKŁAD OSOBOWY RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU VII KADENCJI (2018-2023)

1. Anna Łańska – Przewodnicząca Rady Miejskiej
2. Beata Lida – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
3. Henryk Stanisław Szwochert – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
4. Jan Antczak
5. Iwona Bonecka
6. Marian Chęś
7. Brygida Migawa
8. Jacek Stanisław Kabattek
9. Stanisław Wegner
10. Beata Grażyna Kopta
11. Natasza Ksobiak
12. Stanisław Henryk Piłka
13. Mateusz Łański
14. Andrzej Wenda
15. Dorota Wnuk

Wojciech Janicki – rezygnacja z dniem 1.09.2020r.


SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
KADENCJA 2018/2023


KOMISJA REWIZYJNA

1. Jacek Kabattek         – Przewodniczący
2. Mateusz Łański        – Zastępca Przewodniczącego
3. Marian Chęś
4. Natasza Ksobiak
5. Dorota Wnuk


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

1. Henryk Szwochert                     – Przewodniczący
2.                                                       – Zastępca Przewodniczącego
3. Stanisław Piłka
4. Dorota Wnuk
5. Jan Antczak
6. Brygida Migawa
7. Andrzej Wenda
8. Anna Łańska
9. Beata Kopta
10. Stanisław Wegner
11. Jacek Kabattek
12. Natasza Ksobiak
13. Beata Lida
14. Marian Chęś
15. Iwona Bonecka


KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, INFRASTRUKTURY GMINNEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

1. Stanisław Piłka     Przewodniczący
2. Andrzej Wenda    – Zastępca Przewodniczącego
3. Jan Antczak
4. Dorota Wnuk
5. Henryk Szwochert
6. Stanisław Wegner
7. Anna Łańska


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Beata Kopta                 – Przewodnicząca
2. Dorota Wnuk              – Zastępca Przewodniczącej
3. Natasza Ksobiak
4. Mateusz Łański
5. Beata Lida
6. Marian Chęś
7. Brygida Migawa
8. Stanisław Wegner
9. Jan Antczak
10. Iwona Bonecka


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Natasza Ksobiak       – Przewodnicząca
2. Brygida Migawa       – Zastępca Przewodniczącej
3. Jan Antczak
4. Andrzej Wenda
5. Stanisław Wegner


KOMISJA STATUTOWA

1. Jan Antczak       – Przewodniczący
2. Beata Lida
3. Stanisław Piłka
4. Jacek Kabattek

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast