Rada Miejska

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
mgr GRAŻYNA MARIA WITCZAK

PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE WNIOSKÓW I SKARG
WE WTORKI OD GODZ. 14.00 DO GODZ. 16.00


SKŁAD OSOBOWY RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU VII KADENCJI (2014-2018)

1. Grażyna Maria Witczak              – Przewodnicząca Rady Miejskiej
2. Anna Łańska                                – Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej
3. Henryk Stanisław Szwochert     – Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej
4. Jan Antczak
5. Marta Agnieszka Bączkowska
6. Wojciech Janicki
7. Jacek Stanisław Kabattek
8. Ryszard Kałaczyński
9. Beata Grażyna Kopta
10. Beata Maria Lida
11. Stanisław Henryk Piłka
12. Stanisław Marek Posieczek
13. Władysław Rembelski
14. Andrzej Wenda
15. Kazimierz Wilczyński


SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
KADENCJA 2014/2018


KOMISJA REWIZYJNA

1. Jacek Kabattek                    – Przewodniczący
2. Kazimierz Wilczyński        – Zastępca Przewodniczącego
3. Wojciech Janicki
4. Beata Kopta
5. Jan Antczak


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

1. Henryk Szwochert           – Przewodniczący
2. Beata Lida                         – Zastępca Przewodniczącego
3. Stanisław Piłka
4. Marta Bączkowska
5. Jan Antczak
6. Stanisław Posieczek
7. Andrzej Wenda
8. Anna Łańska
9. Beata Kopta
10. Kazimierz Wilczyński
11. Jacek Kabattek
12. Władysław Rembelski


KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, INFRASTRUKTURY GMINNEJ, INWENTARYZACJI I HANDLU

1. Kazimierz Wilczyński      Przewodniczący
2. Jan Antczak                      – Zastępca Przewodniczącego
3. Stanisław Piłka
4. Marta Bączkowska
5. Ryszard Kałaczyński
6. Andrzej Wenda
7. Anna Łańska
8. Jacek Kabattek


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

1. Beata Kopta                      – Przewodnicząca
2. Wojciech Janicki              – Zastępca Przewodniczącej
3. Marta Bączkowska
4. Ryszard Kałaczyński
5. Beata Lida


KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

1. Beata Lida                         – Przewodnicząca
2. Stanisław Piłka                 – Zastępca Przewodniczącej
3. Ryszard Kałaczyński
4. Stanisław Posieczek


KOMISJA STATUTOWA

1. Stanisław Posieczek          – Przewodniczący
2. Andrzej Wenda                  – Zastępca Przewodniczącego
3. Jan Antczak
4. Stanisław Piłka
5. Jacek Kabattek
6. Grażyna Witczak

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast