Rada Miejska

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
ANNA ŁAŃSKA

PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE WNIOSKÓW I SKARG
W DRUGI I CZWARTY WTOREK MIESIĄCA OD GODZ. 15.30 DO GODZ. 17.00

(biuro nr 22, II piętro UM Więcbork)

 

SKŁAD OSOBOWY RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU VII KADENCJI (2018-2023)

1. Anna Łańska – Przewodnicząca Rady Miejskiej
2. Beata Lida – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
3. Henryk Stanisław Szwochert – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
4. Jan Antczak
5. Brygida Migawa
6. Wojciech Janicki
7. Jacek Stanisław Kabattek
8. Stanisław Wegner
9. Beata Grażyna Kopta
10. Natasza Ksobiak
11. Stanisław Henryk Piłka
12. Mateusz Łański
13. Władysław Rembelski
14. Andrzej Wenda
15. Dorota Wnuk


SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
KADENCJA 2014/2018


KOMISJA REWIZYJNA

1. Jacek Kabattek         – Przewodniczący
2. Mateusz Łański        – Zastępca Przewodniczącego
3. Wojciech Janicki
4. Natasza Ksobiak
5. Dorota Wnuk


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

1. Władysław Rembelski          – Przewodniczący
2. Henryk Szwochert                – Zastępca Przewodniczącego
3. Stanisław Piłka
4. Dorota Wnuk
5. Jan Antczak
6. Brygida Migawa
7. Andrzej Wenda
8. Anna Łańska
9. Beata Kopta
10. Stanisław Wegner
11. Jacek Kabattek
12. Natasza Ksobiak
13. Beata Lida


KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, INFRASTRUKTURY GMINNEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

1. Stanisław Piłka     Przewodniczący
2. Andrzej Wenda    – Zastępca Przewodniczącego
3. Jan Antczak
4. Dorota Wnuk
5. Henryk Szwochert
6. Stanisław Wegner
7. Anna Łańska


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Beata Kopta                 – Przewodnicząca
2. Wojciech Janicki        – Zastępca Przewodniczącej
3. Natasza Ksobiak
4. Mateusz Łański
5. Beata Lida
6. Dorota Wnuk
7. Brygida Migawa
8. Stanisław Wegner
9. Jan Antczak


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Natasza Ksobiak       – Przewodnicząca
2. Brygida Migawa       – Zastępca Przewodniczącej
3. Władysław Rembelski
4. Andrzej Wenda
5. Stanisław Wegner


KOMISJA STATUTOWA

1. Jan Antczak       – Przewodniczący
2.                              – Zastępca Przewodniczącego
3. Beata Lida
4. Stanisław Piłka
5. Jacek Kabattek

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast