Fundusz dróg samorządowych

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 9 lipca 2020 r.  Burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aliny Kruk  podpisał umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia  
pn. Budowa drogi gminnej ul. Runowskiej w miejscowości Witunia, gm. Więcbork
w km od 0+006,76 do km 0+448,00
Projekt dofinansowany jest ze środków pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych.

Wysokość przyznanej pomocy w kwocie nie wyższej niż : 345 515,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 628 210,30 zł.

Dokumentacja fotograficzna przed realizacja inwestycji:Dokumentacja fotograficzna w trakcie realizacji inwestycji:

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast