Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku


Zdjęcia wykonane w trakcie realizacji zadania:


7 maja 2021 r. została podpisana umowa na zadanie: „Przebudowa  i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku”

Wykonawcą niniejszej inwestycji jest Pan Zdzisław Błociński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ZDZISŁAW BŁOCIŃSKI ZAKŁAD BUDOWLANY z siedzibą w Więcborku.

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku. W zakres inwestycji wchodzą roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Inwestycja dofinansowana będzie ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Przebudowa dotyczy przystosowania istniejącego obiektu do obecnych standardów i wymogów w zakresie higieny. Obiekt w obecnym stanie zagraża zdrowiu jego użytkowników- decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej obiekt należy doprowadzić do odpowiedniego stanu sanitarnego i higienicznego .

Powierzchnia projektowanej  rozbudowy to około 350 m2. Rozbudowana część będzie miała widownię na około 180 osób, szatnie, pomieszczenia socjalno – bytowe i siłownię. Ponadto część istniejąca zostanie zmodernizowana i przebudowana. Obiekt objęty inwestycją powstał w latach 70-tych i wymaga kapitalnego remontu. Przebudowany budynek będzie zmodernizowany również pod względem energetycznym (ocieplone ściany, dach, nowa stolarka okienna i drzwiowa)  co będzie miało  pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.

Realizacja inwestycji sprawi, że zajęcia ruchowe realizowane w ramach programu nauczania będą odbywały się w odpowiednich do tego warunkach. Z obiektu będą również korzystali inni mieszkańcy gminy oraz lokalnie działające stowarzyszenia i kluby sportowe. Realizacja inwestycji przyczyni się do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy.

Dokumentacja fotograficzna wykonana przed realizacją inwestycji:

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast