Kontakt

Urząd Miejski w Więcborku

ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork

tel. (+48) 52 3895207,

(+48) 52 3895202,

fax.(+48) 52 3897212

e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl

godziny otwarcia:

poniedziałek – środa – czwartek – piątek      7.00 – 15.00

wtorek      8.00 – 16.00


BURMISTRZ WIĘCBORKA
mgr WALDEMAR KUSZEWSKI

przyjmuje interesantów w sprawie wniosków i skarg we wtorki od godz. 8.00 do godz. 16.00

 

NIP Urzędu Miejskiego: 558-00-08-540

REGON Urzędu Miejskiego: 000530146

NIP GMINY: 504-00-25-842

REGON GMINY: 092350961

Konto bankowe Urzędu Miejskiego w Więcborku PL 35 8162 0003 0000 3564 2000 0010

IBAN PL 35 8162 0003 0000 3564 2000 0010

SWICH: GBWCPLPP

 

 
Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu – Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy

mgr Jacek Masztakowski

tel. (+48) 52 3895207, e-mail: zastepca-sekretarz@wiecbork.pl

 

Inspektor ds. organizacyjnych:

tel. (+48) 523895207, e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl

 

Inspektor Ochrony Danych, Koordynator ds. dostępności:

tel. (+48) 52 3895 202, e-mail: bip@wiecbork.pl

 

Promocja

Inspektor ds. promocji, rozwoju i pozyskiwania środków unijnych:

tel. (+48) 52 3895226, e-mail: promocja@wiecbork.pl

 

Kadry

Inspektor ds. personalnych:

tel. (+48) 52 3895225, e-mail: kadry@wiecbork.pl

 

Rada Miejska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej:

tel. (+48) 523895222, e-mail: przewodniczacyrm@wiecbork.pl


Referat Finansowo – Księgowy

Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy

mgr Alina Kruk tel. (+48) 52 3895215, e-mail: skarbnik@wiecbork.pl

 

Podatki

Podinspektor ds. windykacji, zaległości podatkowych i opłat lokalnych:

tel.(+48) 52 3895210, e-mail: egzekucje@wiecbork.pl

 

Podinspektor ds. księgowości podatkowej:

(+48) 52 3895211, e-mail: ksiegowosc-podatkowa@wiecbork.pl

 

Inspektor ds. podatkowych

tel. (+48) 52 3895212, e-mail: podatki@wiecbork.pl

 

Księgowość

Inspektor ds. księgowości budżetowej:

tel. (+48) 52 3895218, e-mail: ksiegowosc@wiecbork.pl

 

Inspektor ds. wynagrodzeń i budżetu:

tel. (+48) 523895218, e-mail: place@wiecbork.pl

 

Kasa

Inspektor ds. obsługi kasy:

tel. (+48) 52 3895214, e-mail: kasa@wiecbork.pl


Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu

mgr inż. Michał Bąk

tel. (+48) 52 3895216, e-mail: budownictwo@wiecbork.pl

 

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami:

tel. (+48) 523895216, e-mail: nieruchomosci@wiecbork.pl

 

Inspektor ds. zamówień publicznych, rozliczeń i windykacji:

tel. (+48) 523895213, e-mail: inwestycje@wiecbork.pl

 

Inspektor ds. planowania przestrzennego:

tel. (+48) 523895213, e-mail: planowanie-przestrzenne@wiecbork.pl

 

Inspektor ds. inwestycji:

tel. (+48) 523895217, e-mail: srodki-zewnetrzne@wiecbork.pl

 


Referat ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg

Kierownik Referatu

mgr inż.Tomasz Fifielski

tel.(+48) 52 3895220, e-mail. rolnictwo@wiecbork.pl

Inspektor ds. ochrony środowiska:

tel. (+48) 52 3895220, e-mail: ochrona-srodowiska@wiecbork.pl

Inspektor ds. infrastruktury technicznej:

tel. 608039270, e-mail: rolnictwo@wiecbork.pl

Podinspektor ds. dróg i zaopatrzenia:

tel. (+48) 52 3895220, email: drogi@wiecbork.pl

Podinspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska:

tel. (+48) 52 3895220, 884005151,  e-mail: ochrona-przyrody@wiecbork.pl

 

Gospodarka odpadami

Inspektor ds. gospodarki odpadami:

tel. (+48) 52 3895219, e-mail: odpady@wiecbork.pl

 

Dodatki mieszkaniowe

Podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych i komunalnych zasobów mieszkaniowych:

tel. (+48) 52 3895224, e-mail: dodatkimieszkaniowe@wiecbork.pl


Referat ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Inspektor ds. obronnych:

tel.(+48) 52 3895221, e-mail: pelnomocnik@wiecbork.pl

Starszy Informatyk, Inspektor ds. ewidencjonowania materiałów niejawnych,

zarządzania kryzysowego i OC:

tel.(+48) 52 3895208, e-mail: informatyk@umwiecbork.internetdsl.pl

 


Urząd Stanu Cywilnego  

ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork

 

Kierownik

mgr Wioleta Łańska

tel. (+48) 52 3898511, e-mail: usc@wiecbork.pl

Zastępca Kierownika USC – mgr Kamila Manowska

Inspektor ds. dowodów osobistych:

tel. (+48) 52 3898511, e-mail: dowody@wiecbork.pl

Ewidencja Ludności:

Inspektor ds. ewidencji ludności:

tel. (+48) 52 3896196, e-mail: ewidencjal@wiecbork.pl


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego

Od dnia 1 maja 2008 r. do Urzędu Miejskiego w Więcborku można składać pisma w formie elektronicznej poprzez platformę e-PUAP na Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia takiego pisma należy zarejestrować się i zalogować na stronie epuap.gov.pl, (konto jest bezpłatne).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Miejski w Więcborku adres skrzynki na e-puap: /2nt862ells/SkrytkaESP Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Akceptowalne formaty załączników to:

* DOC, * RTF * XLS * CSV * TXT * GIF, TIF, BMP, JPG * PDF * ZIP Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 
Głuchoniemi klienci oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, na adres e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl na numer fax: (52) 3897212 podając sposób przekazania informacji zwrotnej lub telefonicznie (52) 3895207.

 

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast