Kontakt

Urząd Miejski w Więcborku

ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
tel. (+48) 52 3895207, (+48) 52 3895202, fax.(+48) 52 3897212
e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl

BURMISTRZ WIĘCBORKA
mgr WALDEMAR KUSZEWSKI
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE WNIOSKÓW I SKARG
WE WTORKI OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 16.00

NIP Urzędu Miejskiego: 558-00-08-540
REGON Urzędu Miejskiego: 000530146

Konto bankowe Urzędu Miejskiego w Więcborku
PL 35 8162 0003 0000 3564 2000 0010
IBAN PL 35 8162 0003 0000 3564 2000 0010
SWICH: GBWCPLPP

NIP GMINY: 504-00-25-842
REGON GMINY: 092350961


Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu – Zastępca Burmistrza – mgr Jacek Masztakowski
tel. (+48) 52 3895207, e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl

Promocja
tel. (+48) 52 3895226, e-mail: promocja@wiecbork.pl

Kadry
tel. (+48) 52 3895225, e-mail: kadry@wiecbork.pl


Referat Finansowo – Księgowy

Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy – mgr Alina Kruk
tel. (+48) 52 3895215, e-mail: skarbnik@wiecbork.pl

Podatki
tel. (+48) 52 3895210, (+48) 52 3895211, (+48) 52 3895212

Księgowość
tel. (+48) 52 3895218

Kasa
tel. (+48) 52 3895214


Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu – mgr inż. Michał Bąk
tel. (+48) 52 3895216 lub (+48) 52 3895213, e-mail: inwestycje@wiecbork.pl

 


Referat ds. Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Dróg

Kierownik Referatu – mgr inż.Tomasz Fifielski
tel.(+48) 52 3895220, e-mail. rolnictwo@wiecbork.pl

Gospodarka odpadami
tel. (+48) 52 3895219

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
tel. (+48) 52 3895224


Referat ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Kierownik Referatu – mgr Magdalena Starzecka
tel.(+48) 52 3895221, e-mail: pelnomocnik@wiecbork.pl

Informatyk
tel.(+48) 52 3895208, e-mail: informatyk@umwiecbork.internetdsl.pl


Urząd Stanu Cywilnego  

Kierownik – mgr Wioleta Łańska
ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork
tel. (+48) 52 3898511, e-mail: usc@wiecbork.pl

Ewidencja Ludności
tel. (+48) 52 3896196, e-mail: ewidencjal@wiecbork.pl

Głuchoniemi klienci oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, na adres e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl na numer fax: (52) 3897212 podając sposób przekazania informacji zwrotnej lub telefonicznie (52) 3895207.

Inspektor Ochrony Danych, Koordynator ds. dostępności

Ewa Kiestrzyn-Kobus

Adres e-mail: bip@wiecbork.pl, tel. 52 3895 202

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast