Poradnik NGO

poradnik:   http://poradnik.ngo.pl/

 

akty prawne:

  1. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890200104
  2.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  3.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji   http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/akty_prawne/rozp_ms_w_sprawie_ramowego_zakresu_sprawozdania_z_dzialalnosci_fundacji.pdf
  4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznegohttp://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/akty_prawne/rozp_mf_w_sprawie_obowiazku_badania_sprawozdan_opp.pdf
  7.     Ustawa o zbiórkach publicznych   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19330220162
  8. Rozporządzenie MSWiA w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkamihttp://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/akty_prawne/rozp_zbiorki_publiczne_i_ich_kontrola.pdf

 


Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – prezentacja

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast