Polski Ład


17 maja 2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych: – 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kan. deszczowej, – 020216C Runowo Kraj. – Puszcza – Katarzyniec i drogi  lokalnej w Runowie Kraj.” oraz umowa na nadzór inwestorski nad przedmiotowym zadaniem.

Wykonawcą niniejszej inwestycji jest FIRMA MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w miejscowości Charzykowy. Nadzór nad niniejszą inwestycją pełnić będzie INSTAL-PROJEKT Mariusz Kozłowski z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

W zakres zadania wchodzi:

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 020706C – ul. Dworcowej w Więcborku wraz z budową kanału technologicznego, oraz budową sieci kanalizacji deszczowej;
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 020216C relacji Runowo Krajeńskie – Puszcza – Katarzyniec oraz drogi lokalnej (wewnętrznej) Runowo Krajeńskie – Runowo Krajeńskie Kolonia wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi, w tym m.in. z DW nr 242 Więcbork – Łobżenica na drogę wewnętrzną oznaczoną nr ew. 320, obręb Runowo Kraj.

Na niniejsze zadanie Gmina Więcbork otrzymała Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (nr 01/2021/1690/PolskiLad).

Koszt inwestycji wyniesie 10 539 793,80 PLN z czego 92,84% stanowi dofinansowanie z Promesy o wartości 9 785.000,00 PLN.

Wybór wykonawcy nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.


15 kwietnia 2022 r. Burmistrz Więcborka w imieniu Gminy Więcbork zawarł umowę na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędnej infrastruktury przy Szkole Podstawowej w Sypniewie”.

Wykonawcą niniejszej inwestycji jest ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Żukowo.

Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o całkowitej powierzchni 1179,02 m2 o nawierzchni poliuretanowej w technologii „Natrysk” na podbudowie z tłucznia kamiennego i warstwie odsączającej z piasku, w obramowaniu z obrzeży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sypniewo przy ul. Szkolnej 1.

W zakres zadania wchodzi:

  1. boisko do piłki ręcznej,
  2. boisko do piłki koszykowej,
  3. boisko do piłki nożnej,
  4. boisko do piłki siatkowej,
  5. chodnik i trybuny,
  6. ogrodzenie

oraz budowa słupów oświetleniowych, rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej i przebudowa kanalizacji sanitarnej.

Na niniejsze zadanie Gmina Więcbork otrzymała Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (nr 01/2021/1661/PolskiLad).

Koszt inwestycji wyniesie 918 810,00 PLN z czego 90% stanowi dofinasowanie z Promesy o wartości 826 929,00 PLN.

Wybór wykonawcy nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.


W dniu 22.lutego 2022 r w budynku Centrum Aktywności Seniora  przy ul. Mickiewicza 22 w Więcborku  

Burmistrz Więcborka, w uzgodnieniu z opiekunem BGK na Województwo  Kujawsko-Pomorskie Rządowego Programu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych, Pani Marzeny Łukowskiej, zorganizował spotkanie doradcze, dotyczące II i III naboru w ramach Rządowego Programu PŁ-FIS oraz realizacji rozstrzygniętego I naboru. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Sępoleńskiego.


Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast