Konkursy 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Więcborka w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

 

Zarządzenie Burmistrza Więcborka w sprawie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 9.1.2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast