Nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie Starosty Sępoleńskiego w sprawie wyznaczenia punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Sępoleński informuje, że Powiat Sępoleński w porozumieniu z Gminami otwiera Filie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Sośnie i w Kamieniu Krajeńskim. Zmiany w funkcjonowaniu punktów nastąpią od dnia 1 marca 2016 roku.

Radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbą Radców Prawnych udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu przy ul. Przemysłowej 7A w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z harmonogramem:

Poniedziałek:  14:00 – 18:00

Wtorek:          14:00 – 18:00      pierwszy wtorek miesiąca NIECZYNNE

Środa:            14:00 – 18:00

Czwartek:       14:00 – 18:00

Piątek:           14:00 – 18:00

Filia w Kamieniu Krajeńskim

Od 1 marca 2016 r. porady udzielane będą w pierwszy wtorek miesiąca w Filii Punktu w Kamieniu Krajeńskim w lokalu przy ul.  Plac Odrodzenia 3, zgodnie z harmonogramem:

Wtorek:                   od godz. 14:00 do godz. 18:00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

Organizacja pozarządowa– Fundacja „CIVITAS” z siedzibą w Nakle nad Notecią zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizuje w lokalu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22a, zgodnie z harmonogramem:

Poniedziałek:     14:00 – 18:00

Wtorek:             14:00 – 18:00     pierwszy wtorek miesiąca NIECZYNNE

Środa                13:00 – 17:00

Czwartek:            8:00 – 12:00

Piątek:               14:00 – 18:00

Filia w Sosnie

Od 1 marca 2016 r. porady udzielane będą w pierwszy wtorek miesiąca w Filii Punktu w Sośnie w lokalu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie przy ul. Parkowej 4, zgodnie z harmonogramem:

Wtorek                  od godz. 14:00 do godz. 18:00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się na dolnym poziomie budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, przy ul. Mickiewicza 22a. w biurze nr 18 (wejście do budynku pozbawione barier architektonicznych znajduje się z tyłu budynku MGOPS)

 

Punkt będzie czynny zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek: od godz.14.00 do 18.00

Wtorek: od godz.14.00 do 18.00

(pierwszy wtorek miesiąca NIECZYNNE)

Środa: od godz. 13.00 do 17.00

Czwartek: od godz. 8.00 do 12.00

Piątek: od godz. 14.00 do 18.00

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługuje Fundacja Civitas z Nakła nad Notecią.

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 1. młodzież do 26. roku życia,
 2. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 3. osoby, które ukończyły 65. lat,
 4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 5. kombatanci,
 6. weterani,
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Potrzebne dokumenty

 1. oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 3. zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 5. dokument potwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat albo ukończenie 65 lat,
 6. pisemne oświadczenie, od osoby której przyznane zostało świadczenie z pomocy społecznej, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 7. pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (dot. osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną).

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Osoba, chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie poproszona o złożenie jednego lub kilku oświadczeń.

wzór 1

wzór 2

wzór 3

wzór 4

 

Print Friendly, PDF & Email
Wielkość czcionki
Kontrast