XXII Konkurs Plastyczny „Palmy i pisanki wielkanocne”

ORGANIZATOR

 

   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w  Więcborku

 

CEL KONKURSU

 

   – propagowanie dziedziny sztuki ludowej jaką jest palmiarstwo i pisankarstwo

   – kultywowanie tradycji ludowych

   – rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych

 

WARUNKI KONKURSU

 

   -konkurs ma formułę otwartą , mogą wziąć w nim udział: dzieci, młodzież i dorośli

   – każdy uczestnik może wykonać tylko jedną  palmę albo pisankę w dowolnie wybranej technice i wielkości

– uczestnicy konkursu są oceniani indywidualnie

– przedmiotem konkursu są palmy, pisanki regionalne, pisanki artystyczne i inne formy zdobnicze

  – prace oceniane będą  w 5 grupach wiekowych:

                            : przedszkola

                            : kl. I-III, IV – VI

                            : gimnazja

                            ; szkoły średnie i dorośli

Komisja powołana przez organizatora oceni prace według następujących kryteriów:

– oryginalność i pomysłowość prac

– dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy

– estetyka wykonania

– do każdej pracy powinna być dołączona kartka z informacjami: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, wiek

 

   Prace prosimy składać w M-GOK w Więcborku ul. Pocztowa 2,

tel. 523896 826 do dnia 5 kwietnia 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r.  w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku o godzinie 11.00

Print Friendly, PDF & Email
Powitanie wiosny
Wygraj Szansę - świetny występ Marity i Julki!

Wielkość czcionki
Kontrast