Podpisanie umów z wykonawcami na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”

5 i 8 maja 2017 r. Burmistrz Więcborka w imieniu Gminy Więcbork podpisał umowy, których przedmiotem jest inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym  i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje 2 zadania (części):

Część 1 Zamówienia: Termomodernizacja MGOK w Więcborku,

Część 2 Zamówienia: Modernizacja kotłowni w budynku MGOK w Więcborku.

Wykonawcą Części 1 Zamówienia – robót obejmujących termomodernizację budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku jest Zakład Budowlany Zdzisław Błociński z siedzibą w Więcborku, natomiast Wykonawcą Części 2 Zamówienia – robót obejmujących modernizację kotłowni w przedmiotowym obiekcie jest firma MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewicz z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

Print Friendly, PDF & Email
Zapraszamy do Poloneza…
Obchody rocznicy 3 Maja

Wielkość czcionki
Kontrast