Można składać wnioski o szacowanie szkód spowodowanych przezimowaniem roślin

Rolnicy z Gminy Więcbork
Burmistrz Więcborka informuje, iż na mocy Zarządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 marca br.  została powołana komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – ujemne skutki przezimowania roślin uprawnych na terenie gminy Więcbork.
Komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód będzie szacować straty tylko i wyłącznie w/w zakresie.
W związku z powyższym w terminie do 8 kwietnia 2016r. można składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych w/w klęską.
Druki wniosków dostępne są u sołtysów oraz w Urzędzie Miejskim w Więcborku, które  należy składać w Urzędzie Miejskim  w  Więcborku w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg pokój nr 21 II piętro.
Bliższych informacji udziela Kierownik Referatu Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Dróg Tomasz Fifielski tel. 608 041 665 lub 52 3895 220.

Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

Print Friendly, PDF & Email
Projekt „Akademia Lidera”. Stowarzyszenia Krajna Plus
Wystawa Stołów Wielkanocnych Sypniewo 2016r.

Wielkość czcionki
Kontrast