Roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017r. (M.P. z 2017r. poz. 634) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2017 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3300 zł.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Print Friendly, PDF & Email
Doposażenie ratowników na Plaży w Więcborku i Lubczy
Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych

Wielkość czcionki
Kontrast